MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 15 kwietnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Wyjaśnienia Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim.

W odpowiedzi na zapytanie procesowe z dnia 15.03.2010r. uprzejmie informuję,  iż Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim prowadziła  trzy sprawy  z art. 304 kk dot. działalności p. Mirosława W.

 


Pierwsze dwie sprawy toczyły się przed  uchwaleniem ustawy o kredycie konsumenckim pod sygn. Ds.1411/02 i Ds.343/03.
W sprawie Ds.1411/02 w dniu 18.02.2003r. skierowano do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim akt oskarżenia przeciwko  ww. , obejmujący 9 czynów z art. 304 kk. W sprawie Ds.343/03 akt oskarżenia skierowany został do Sądu w dniu 31.03.2003r. i  obejmował 5 czynów.

Na etapie sądowym postępowania  zostały połączone i toczyło się jedno postępowanie pod sygn. II K 428/03 dot. 14. czynów.
Wyrokiem z dnia 30.06.2004r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim uznał Mirosława W. za winnego 7. czynów, natomiast  uniewinnił go od pozostałych 7. czynów.  Oskarżony złożył apelację, w wyniku której Sąd Okręgowy  we Włocławku wyrokiem z dnia 06.01.2005r. uniewinnił oskarżonego od  wszystkich  zarzucanych mu czynów.

Najogólniej rzecz ujmując Sąd uznał, że pokrzywdzeni nie byli w przymusowym położeniu,  oskarżony nie miał świadomości, co do  ich położenia bądź też  brak przesłanek, że  oskarżony wykorzystywał sytuację danej osoby do odpowiedniego kształtowania  warunków zawieranej umowy.

W bieżącym roku w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowano jedną sprawę dot. czynu z art. 304 kk (Ds.177/10).
Postanowieniem z dnia 12.03.2010r. prokurator odmówił wszczęcia śledztwa, albowiem  z treści aktu notarialnego wynikało, że pokrzywdzona oświadczyła  przed notariuszem, iż  nie znajduje się w sytuacji przymusowej.

Tak więc odpadła niezbędna przesłanka  z art. 304 kk, aby uznać zachowanie pożyczającego za czyn karalny.
Co do odsetek ustalono, że w umowie są one zapisane w dozwolonej przez ustawę  o kredycie konsumenckim wysokości, tj. 4-krotności wysokości stopy kredytu lombardowego. Dopiero przy opóźnieniu w spłacie, odsetki rosną do 15% w skali  miesięcznej.
Taki zapis nie jest naruszeniem prawa, gdyż wg art. 481 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego wierzyciel może żądać wyższych odsetek niż maksymalne w sytuacji, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia.

Postanowienie w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocne.

 

Prokurator Rejonowy

Artur Kołodziejski


Od redakcji.

Skrót nazwiska (Mirosław W.) dokonany jest przez redakcję.  Beata P. złożyła zażalenie na Postanowienie Prokuratury,  jednak
uczyniła to po terminie i zażalenie zostało odrzucone.

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY