MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 stycznia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
Takiego zdania jest przynajmniej właściciel lombardu w Ciechocinku,   Mirosław W.
Po wejściu w życie ustawy antylichiwarskiej (Ustawa z dnia 07.07.2005r.), nadal zawiera z klientami notarialne umowy pożyczek, w których zastrzega  sobie, że: "w przypadku opóźnienia ze spłatą pożyczki i umówionej kwoty odsetek od  niej, pożyczkodawcy przysługują od pożyczkobiorców odsetki umowne za zwłokę na podstawie art. 481 KC w wysokości 15% w skali miesiąca do dnia  całkowitej spłaty".  Niektórzy klienci nie spłacili pożyczek (lub tylko ich część) i obecnie  do zapłaty mają astronomiczne kwoty.

Pani Beata P. pożyczyła jesienią 2006 r. 11.000 zł, odsetki urosły teraz  do prawie  70.000 zł. Małżeństwo J. pożyczyło 16.000 zł, oddało ponad 8.000 zł.  Dzisiaj muszą zapłacić jeszcze 80.000 zł odsetek! Mirosław W. wszczął wobec tych osób egzekucje z ich nieruchomości.
Takich rodzin jest wiele. Twierdzą, że są w stanie spłacić pożyczki wraz  z ustawowymi odsetkami maksymalnymi (czterokrotność stopy lombardowej), a nie wynoszącymi prawie 200% w skali roku.
I jeszcze do tego dochodzą koszty komornicze.  Zapytany przez nas właściciel lombardu czy zapisy w umowach pożyczek  nie są sprzeczne z ustawą antylichwiarską, z pewnością siebie odpowiada, że w ustawie jest mowa o odsetkach kapitałowych, a nie o umownych  odsetkach za opóźnienie. 
Czy ma rację?  W ustawie mowa jest o "odsetkach wynikających z czynności prawnej", bez  dalszego różnicowania na umowne odsetki kapitałowe i umowne odsetki za opóźnienie.
W dodatku przed wejściem w życie wspomnianej ustawy, Sąd Najwyższy niejednokrotnie wyrażał stanowisko, że odsetki lichwiarskie mogą zostać  ocenione jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jako takie nieważne na podstawie art. 58 § 2 k.c.  Wydaje się, że również ustawodawcy zależało na tym, aby ustawą  antylichwiarską ukrócić takie praktyki.
Czyżby znów coś zostało przeoczone przez posłów i powstała furtka prawna  do legalnego zastrzegania odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki w  wysokości  15% w skali miesiąca?
Sprawę postaramy się dogłębnie wyjaśnić.Jan Wels

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE