MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  6 grudnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ustawa antylichwiarska-mSą takie artykuły, które w poważnej gazecie nie powinny się ukazać. Przykładem takiego tekstu jest dzisiejszy artykuł, jaki ukazał się w Gazecie Wyborczej: Ustawa antylichwiarska to wylewanie dziecka z kąpielą

 

wyborcza.biz/biznes_Ustawa_antylichwiarska_to_wylewanie_dziecka_z_kapiela.html

Autorem tekstu jest Jarosław Chęciński, dyrektor firmy pożyczkowej Profi Credit.

"Gangsterzy zacierają ręce"

Dyrektorowi Chęcińskiemu bardzo nie podoba się przygotowywana ustawa antylichwiarska. Po pierwsze wieszczy pozbawienie rzeszy osób dostępu do jakiegokolwiek legalnego źródła gotówki w nagłej potrzebie. Wykluczonych może zostać nawet milion obywateli:

- emeryci i renciści w wieku ok. 65 lat, z dochodami rzędu 2 tys. zł brutto,

- osoby w wieku 40-50 lat, zatrudnione na etacie z pensją powyżej 2 tys. zł, jednak posiadające już inne zobowiązania finansowe i niemogące uzyskać z tego powodu kredytu bankowego,

- osoby w wieku 30-40 lat, zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, o niskich dochodach lub negatywnej historii kredytowej.

Po drugie przewiduje, iż teraz Polacy naprawdę wpadną w szpony gangsterów: Oprócz wykluczenia przepisy mające w założeniu zabezpieczyć Polaków przed nieuczciwymi praktykami niektórych firm, mające ukrócić patologie społeczne, do jakich prowadzi wchodzenie w spiralę zadłużeniową, mogą w prosty sposób przynieść odwrotne rezultaty. Co więcej, gospodarcze i społeczne konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe - dla państwa i podatników; osoby, które zostaną pozbawione dostępu do pożyczek pozabankowych będących dla nich często ostatnią deską ratunku w tarapatach finansowych, zwrócą się o pieniądze do osób działających w szarej strefie. To właśnie tam konsumenci będą naprawdę zagrożeni. Osoby pożyczające nielegalnie pieniądze często nie mają oporów przed windykowaniem należności za pomocą również nielegalnych metod.

Na końcu artykułu dyrektor postuluje: Regulacja rynku pożyczek pozabankowych jest konieczna. Powinna jednak zostać przeprowadzona w taki sposób, by faktycznie chroniła konsumentów, by uwzględniała interes obywateli i nie wyrządzała szkód w gospodarce. Jestem zdania, że pierwszym krokiem powinno być wdrożenie standardów etycznych w branży oraz prześwietlenie przez właściwe instytucje państwowe firm, w przypadku których już dziś zachodzi podejrzenie łamania przepisów.

Tania pożyczka w praktyce

Marta C. z Warszawy zawarła w czerwcu zeszłego roku umowę pożyczki z Profi Credit. Na konto otrzymała kwotę 30.000 zł. Po spłacie trzech rat (kwota około 5.000 zł) poważnie zachorowała. Napisała do firmy pożyczkowej wniosek o odroczenie rat pożyczki zgodnie z regulaminem (zgodnie z par. 14 umowy pożyczki, pożyczkobiorca na prawo do jednorazowego, bezpłatnego odroczenia jednej lub dwóch rat pożyczki). W odpowiedzi, Profi Credit w dniu 2 grudnia 2013r. wezwał panią Martą do wykupu weksla na kwotę ...87.558,07 zł.

Na tę kwotę złożyły się:

- niespłacona pożyczka - 70.558,00 zł

- koszty odsetek dziennych - 78,15 zł

- koszty z tytułu maksymalnych odsetek - 2.690,32 zł

- koszty windykacji - 14.111,60 zł

- oraz inne koszty – 120,00 zł

20 lutego br. Sąd Gospodarczy w Bielsku-Białej wydał nakaz zapłaty zasądzając owe 87.558.07 zł. Pani Marta w tym roku zapłaciła dobrowolnie jeszcze ponad 2.500 zł. Ale i tak jej dług wobec Profi Credit wynosi obecnie prawie 100.000 zł i zwiększa się dzienne o kolejne 78,15 zł. Pani Marta nie wiedziała nawet o wydanym nakazie, gdyż na początku roku przebywała na leczeniu. Jak powiedziała mi warszawianka, tego długu spłacić nie jest w stanie. Wygląda więc na to, iż zaciągnięta pożyczka w legalnie i uczciwie działającej firmie wykończy Martę C.

Czy przypadkiem w ustawie antylichwiarskiej nie chodzi o to, aby takie sytuacje się nie zdarzały?

Jan Wels

nazwisko pożyczkobiorczyni zostało zmienione

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE