MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 stycznia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

czyli pokłosie naszego artykułu: „Mile widziane niespłacenie pożyczki”

Kilkanaście dni temu opisałem sprawę mieszkanki Chorzowa Marii W. (69l.), która pożyczyła 325,00 zł, a za tydzień przez firmę pożyczkową zostało wystawione dla niej wezwanie do zapłaty na kwotę 30.000 zł. Obecnie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z mieszkania, w którym mieszka pani Maria.
Więcej:
http://www.antyegzekucja.pl/lichwa/3934-mile-widziane-niesplacenie-pozyczki

Po ukazaniu się artykułu przesłałem do Ministerstwa Sprawiedliwości, UKOiK i Biura Rzecznika

Praw obywatelskich dwa pytania:

- czy działania firmy pożyczkowej są zgodne z prawem?

- czy w zaistniałej sytuacji, można jeszcze pomóc Marii W.?


Poniżej odpowiedzi jakie otrzymałem.


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

W odpowiedzi na Pana pytania informuję, że przekazana przez Pana sprawa jest obecnie analizowana przez merytoryczne departamenty MS. Ponadto informuję, że ze swoje strony Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku tą sprawą.

Patrycja Loose

Rzecznik Prasowy

Ministra Sprawiedliwości


Odpowiedź UOKiK

Stwierdzenie, czy praktyka danego przedsiębiorcy jest zgodna z prawem jest możliwe wyłącznie po dokładnym zbadaniu wszystkich okoliczności w toku postępowania prowadzonego przez UOKiK.

Do tej pory Urząd nie prowadził postępowania przeciwko interesującej Pana spółce. Przekazaliśmy Pana wiadomość do departamentu, który zbada czy istnieją podstawy do podjęcia dalszych działań.

W przypadku indywidualnego sporu z przedsiębiorcą należy zwrócić się do jednego z powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, którzy udzielają konsumentom bezpłatnej pomocy prawnej.

Ernest Makowski

Starszy Specjalista

Biuro Prasowe

Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Odpowiedź RPO

Otrzymałam odpowiedź od pani Katarzyny Łakomej, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO, że nie jest możliwe wypowiedzenie się w sprawie bez jej dokładnego zbadania. Pani Maria W. może przesłać wniosek do RPO o zajęcie się sprawą (wraz z kopiami dokumentów).

Anna Kabulska

Wydział Komunikacji Społecznej

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Jan Wels

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE