MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 16 grudnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

judgment 3667391 340Zapadł prawomocny wyrok wobec trzech oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, o dopuszczenie się w 2014 roku oszustw przy udzielaniu pożyczek oraz doprowadzenia za pomocą oszustwa do przeniesienia na ich rzecz własności nieruchomości po znacznie zaniżonej cenie

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie uwzględnił apelacji składanych przez obrońców oskarżonych i utrzymał w mocy wyrok skazujący, uchylając jedynie orzeczenie w zakresie naprawienia szkody, z uwagi na fakt, że odrębnie toczy się postępowanie o uznanie nieważności umowy mocą której pokrzywdzone przeniosły własność swojej nieruchomości na rzecz oskarżonych.

 

Przejęli działki warte 130 tysięcy złotych za niewiele ponad 7,5 tysiąca złotych

Robert B., Waldemar K. i Piotr C. założyli spółkę udzielającą pożyczek, których zabezpieczeniem były zazwyczaj nieruchomości pożyczkobiorców. Jedną z ich klientek była mieszkanka Wojcieszyc. Kiedy kobieta wyraziła chęć zbycia na ich rzecz części swojej nieruchomości, wówczas mężczyźni wprowadzili ją oraz jej córkę w błąd co do celu i zakresu umowy. Doprowadzili ją do podpisania aktu notarialnego, mocą którego pokrzywdzona przeniosła na ich rzecz współwłasność i własność dwóch działek należących do niej i do jej córki. Otrzymała za nie kwotę 7.600 złotych.

 

W toku śledztwa uzyskano operat szacunkowy, z którego wynikało, że wartość zbytej nieruchomości to 130.000 złotych.

 

Oszukańcza pożyczka

Ponadto ustalono, że w marcu 2014 roku Waldemar K. dopuścił się oszustwa na szkodę innej kobiety, zawierając z nią umowę pożyczki kwoty 31.500 złotych, z czego 11.500 złotych stanowić miały rożnego rodzaju koszty związane z jej udzieleniem. Podejrzany wprowadził pokrzywdzoną w błąd co do warunków umowy twierdząc po jej podpisaniu, że podlegająca wypłacie kwota 20.000 złotych została wpisana omyłkowo i przekazał jej jedynie 10.000 złotych.

 

Co zarzucono oskarżonym

Trzem mężczyznom przedstawiono zarzuty oszustwa, którym wyrządzili pokrzywdzonym szkodę w wysokości 124.000 złotych przez przeniesienie na ich rzecz własności swoich nieruchomości.

Dodatkowo Waldemarowi K. zarzucono oszustwo na szkodę innej pokrzywdzonej w związku z udzieleniem jej pożyczki, czym spowodował szkodę w kwocie 10.000 złotych.

 

Wyrok sądu I instancji

Sąd pierwszej instancji podzielił ustalenia prokuratury i wyrokiem z 5 kwietnia 2018 roku uznał oskarżonych winnymi popełnienia zarzuconych im czynów, za co wymierzył im kary jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności (wobec Roberta B. i Piotra C.) oraz karę jednego roku i ośmiu miesięcy (wobec Waldemara K.), których wykonanie zawiesił na okres 5 lat próby. Dodatkowo sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych kobiet.

 

Wśród skazanych były radca prawny

Jeden ze skazanych to były radca prawny Robert B., który już w lipcu 2017 roku został prawomocnie skazany za popełnienie oszustwa sądowego polegającego na uzyskaniu od Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy pomocy podrobionych weksli szeregu nakazów zapłaty i wyroków, na podstawie których osoby pokrzywdzone zobowiązane zostały do zapłaty na ich rzecz nienależnych świadczeń.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE