MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 stycznia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

rope 1450187 340Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym między innymi o wyzyskanie przymusowego położenia pokrzywdzonych i zawarcie z nimi umów przenoszących prawa do lokali mieszkalnych

 

Do zarzuconych oskarżonym przestępstw dochodziło w latach 2011, 2012, 2014 i 2016 na terenie Gdańska, Sopotu oraz Gdyni.

 

Pożyczka gotówkowa pod zastaw mieszkania

Pokrzywdzeni to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i nie mające możliwości uzyskania pożyczki w banku. Szukając rozwiązania dzwonili na numer telefonu widniejący w ogłoszeniach prasowych o możliwości uzyskania pożyczki gotówkowej pod zastaw mieszkania.

 

W toku postępowania ustalono, że numer ten należał do Łukasza M. Mężczyzna wykorzystywał trudną sytuację pokrzywdzonych, w tym trudność w spłaceniu przez nich zobowiązania. Nadto wykorzystywał ich nieznajomość prawa wynikającą z wieku, wykształcenia lub stanu zdrowia. W zamian za udzielenie pożyczki lub spłatę zadłużenia, w kwotach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, nakłonił pokrzywdzonych do zawarcia umów przenoszących na jego rzecz własność lokali mieszkalnych. Wartość lokali wynosiła od 120 000 do 330 000 złotych. Wzajemne świadczenia były zatem niewspółmierne.

 

Wprowadził w błąd co do treści umowy

Ponadto jak wynika ze zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego, w trzech przypadkach Łukasz M. doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wprowadzając ich w błąd co do treści zawieranej umowy. Pokrzywdzeni byli przeświadczeni, że podpisywana umowa dotyczy pożyczki, której zabezpieczeniem miał być zastaw na nieruchomości. W rzeczywistości podpisywali umowy przenoszące własności nieruchomości w zamian za rzekomo udzieloną im pożyczkę. Nadto wpisana do aktu notarialnego wartość nieruchomości była zaniżona. Dwie umowy przenosiły własność nieruchomości na Łukasza M., a jedna na członków jego rodziny Jerzego i Mirosławę M.

 

Zarzucone przestępstwa

Łukaszowi M. zarzucono popełnienie ośmiu czynów z art. 304 k.k. (zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3 ) oraz trzech z art. 286 § 1 k.k., w tym dwa z nich dotyczą mienia znacznej wartości (zagrożonych karą pozbawienia wolności od roku do lat 10).

Jerzemu i Mirosławie M. zarzucono popełnienie czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. (zagrożonego karą pozbawienia wolności od roku do lat 10).

 

Nadto Jerzemu M. zarzucono popełnienie trzech, a Mirosławie Ł. jednego przestępstwa paserstwa tj. czynów z art. 291 § 1 k.k. Oskarżeni nabyli od Łukasza M. lokale mieszkalne wiedząc, że wcześniej wszedł on w ich posiadanie w wyniku czynów zabronionych. Przestępstwo paserstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5 lat.

 

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. W toku postępowania przygotowawczego zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 do 30 tysięcy złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE