MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

man 65049 340SBB domaga się odszkodowań dla bezprawnie zlicytowanych ofiar banków poprzez stworzenie funduszu celowego z zysków NBP. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystosowało w dniu dzisiejszym obszerne pismo w odpowiedzi na list wiceprezesa NBP Jacka Bartkiewicza z dnia 22 sierpnia br.

 

 

Korespondencja zawiera m.in. następujące punkty:

- Stowarzyszenie wskazuje na pomijane przez NBP fakty, które jasno dowodzą nielegalności kredytów waloryzowanych do walut obcych. Strona społeczna przekazuje także bankowi centralnemu informacje dotyczące spraw sądowych wytoczonych z powodu nieuczciwych praktyk stosowanych przez banki.

 

- Na podstawie danych BIK Stowarzyszenie podaje do publicznej wiadomości liczbę 150 tys. dotychczas wypowiedzianych przez banki umów tzw. "kredytów frankowych", które w opinii NBP rzekomo "dobrze się spłacają".

 

- Strona społeczna wzywa bank centralny do stosowania poprawnej, zgodnej z prawem, terminologii, którą w ostatnim czasie NBP zarzuciło przez co wprowadza opinię publiczną w błąd, sugerując „walutowy” charakter umów o kredyty waloryzowane kursem walut obcych.

 

- Stowarzyszenie wskazuje, że problemy związane z dotrzymaniem wymogów kapitałowych i płynnością finansową niektórych banków (jak np. zagrożony upadłością Getin), wynikają w znacznym stopniu z nieuczciwych praktyk rynkowych. Stowarzyszenie wskazuje na ścisły związek między łamaniem prawa przez banki, a ich gorszą kondycją finansową i zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego.

 

- Strona społeczna podkreśla, że mechanizm zabezpieczenia banków przed ryzykiem kursowym (poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych) skutkował niekorzystnymi dla kredytobiorców zmianami na rynku walutowym, w wyniku których klienci ponosili i wciąż ponoszą wyższe obciążenia finansowe. Informacja o takim mechanizmie, choć znana bankom i nadzorowi bankowemu, nie była jasno przekazana kredytobiorcom przy podpisywaniu wieloletnich umów kredytowych.

 

- Stowarzyszenie postuluje, by zyski NBP pochodzące z operacji na rynku walutowym przeznaczyć na fundusz wsparcia dla osób pokrzywdzonych przez system bankowy.

 

- Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu oczekuje od banku centralnego, że działając w zgodzie z interesem narodu i gospodarki naszego kraju, podejmie skuteczne kroki dla szybkiego rozwiązania problemu kredytów waloryzowanych kursem walut obcych. Pozwoli to uwolnić istniejące umowy od wad prawnych i przywrócić kontrolę NBP nad stopami procentowymi w Polsce.

 

 

 

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY