MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 marca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money 1050161 340Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku już blisko 16 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystało z usług swojego banku przez internet. Od kwietnia do czerwca ich liczba wzrosła o ponad 160 tys. – z 15,62 mln do 15,78 mln. To wzrost rzędu 1% w ujęciu kwartalnym, jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba aktywnych klientów idywidualnych zwiększyła się o blisko 4%

 

 

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku już blisko 16 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystało z usług swojego banku przez internet. Od kwietnia do czerwca ich liczba wzrosła o ponad 160 tys. – z 15,62 mln do 15,78 mln. To wzrost rzędu 1% w ujęciu kwartalnym, jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba aktywnych klientów idywidualnych zwiększyła się o blisko 4%.

 

Dynamika wzrostu liczby aktywnych użytkowników osłabła w stosunku do poprzedniego kwartału, a kwartalny wzrost liczby umów bankowości internetowej w dalszym ciągu przewyższa przyrosty nowych klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do banku przez internet. Po drugim kwartale liczba wszystkich umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych wyniosła 34,5 mln i była wyższa od stanu na koniec I kwartału o o ponad 1,07 mln (3,22%) i o ponad 3 mln (9,77%) w stosunku do II kwartału 2016 r.

 

Liczba umów i aktywność klientów w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w II kwartale utrzymały się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu. Możliwość korzystania z banku przez internet miało 2,38 mln klientów MSP – to o 30 tys. więcej (1,28%) w ujęciu kwartalnym, natomiast jeśli chodzi o faktycznych użytkowników, było to 1,41 mln. W ciągu minionego roku odnotowano nieznaczny spadek liczby umów bankowości internetowej wśród przedsiębiorców (-0,89%), jednak liczba klientów aktywnych w tej grupie sukcesywnie wzrasta.

 

Na koniec II kwartału Polacy mieli w portfelach 37,76 mln kart płatniczych i liczba ta uległa tylko niewielkiej zmianie (0,07%) w stosunku do I kwartału 2017 r.

Większość z nich – 31,65 mln stanowiły karty debetowe, których liczba w ujęciu kwartalnym zwiększyła się o 120 tys. sztuk. W II kwarale zminiejszyła się natomiast liczba kart kredytowych – z 5,96 mln do 5,87 mln (1,44%). Warto zwrócić jednak uwagę na istotny wzrost zainsteresowania użytkowaniem kart płatniczych w drugim kwartale.

 

Ogólna liczba transakcji kartami – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych – zwiększyła się o ponad 135 mln (13,19%) i wyniosła 1,162 mln sztuk. Równie istotnie wzrosła wartość transakcji, która byłą wyższa od tej odnotowanej w I kwartale o 18,88 mld zł ( wzrost o 13,1%) i wyniosła 163 mld zł.

 

 

 

MS

Raport NetB@nk przygotowany przez Związek Banków Polskich

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY