MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 lipca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money 1428587 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dzisiaj zostało zatrzymanych 74 osoby w związku z wyłudzeniami kredytów na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank)

 

Wśród zatrzymanych są członkowie zarządu banku i spółki deweloperskiej DOLCAN oraz osoby z nimi współpracujące, które założyły 50 spółek wyłudzających kredyty z SK Banku. Wartość wyrządzonej przez nich szkody majątkowej wynosi ponad 1 miliard 600 milionów złotych.

 

- Zatrzymania osób zaangażowanych w ten proceder było możliwe dzięki szeroko zakrojonej i ścisłej współpracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod kierownictwem Ernesta Bejdy i jego zastępcy Grzegorza Ocieczka z prokuraturą - powiedział prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

 

Dodał również, że w tej chwili grupa 27 prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie i kilkudziesięciu funkcjonariuszy CBA wykonuje czynności procesowe z udziałem podejrzanych zmierzające m.in. do zabezpieczeń majątkowych.

 

Obecnie trwają przeszukania między innymi w miejscach zamieszkania podejrzanych i w siedzibach spółek. Prokuratorzy i funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego intensywnie zajmują się również ustalaniem składników majątku podejrzanych, aby je niezwłocznie zabezpieczyć, także przy zastosowaniu nowych przepisów o konfiskacie rozszerzonej.

 

Po zakończeniu tych czynności zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im ogłoszone zarzuty. Następnie zapadnie decyzja o ewentualnym wystąpieniu do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, albo o zastosowaniu wobec nich innych środków zapobiegawczych.

 

Zarzuty wobec zatrzymanych

Zarzuty, które mają usłyszeć podejrzani, dotyczą między innymi wyrządzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, szkody wielkich rozmiarów w majątku SK Banku w Wołominie.

Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu z członkami zarządu SK Banku w Wołominie, nie posiadając zdolności kredytowej, wyłudzili z tego banku 70 kredytów na łączną kwotę ponad 1 miliard 600 milionów złotych.

 

Prokuratorzy zarzucają także podejrzanym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

Nadzór Prokuratury Krajowej

Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w SK Banku, prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w maju 2016 roku zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej.

 

W zakończonych już wątkach postępowania, dotyczącym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem kredytów, prokuratura skierowała do sądu trzy akty oskarżenia. Objęły one w sumie 28 osób, oskarżonych między innymi o wyłudzenie kredytów na łączną sumę ponad 200 milionów złotych.

 

Łączne straty SK Banku z tytułu wyłudzonych z tego banku kredytów wynoszą ponad 2 miliardy 709 milionów złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY