MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 20 stycznia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

paragraph 1005411 340Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu 29 grudnia 2017 roku do Sądu Okręgowego w Poznaniu skierował zawierający ponad 4 200 stron akt oskarżenia. Na ławie oskarżonych zasiądzie 16 osób, wobec których sformułowano łącznie 2669 zarzutów

 

Oskarżeni odpowiedzą za wyłudzenia, bądź usiłowania wyłudzenia kredytów i pożyczek bankowych na łączną kwotę około 110 milionów złotych, przy wykorzystaniu sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów. Chodzi o przestępstwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, z art. 297 par. 1 kodeksu karnego i z art. 270 par. 1 kodeksu karnego. Oskarżonym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóm osobom kierowanie tą grupą (art. 258 par. 1 i par. 3 kodeksu karnego).

 

Wobec podejrzanych, których przestępcza działalność miała charakter wiodący, stosowane było w toku śledztwa tymczasowe aresztowanie. Aktualnie wobec oskarżonych stosowane są dozory Policji, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

W odniesieniu do 2 oskarżonych, u których ujawniono mienie, dokonano na ich nieruchomościach zabezpieczenia roszczeń wynikających z postępowania karnego.

 

Ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2005 – 2012. Specjalizowała się ona w przestępczości przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz dokumentom.

 

Działalność grupy polegała na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych. Sprawcy umożliwiali także innym osobom, wykorzystując założoną dla tego celu Kancelarię Doradców Finansowo-Inwestycyjnych w Poznaniu, pozyskiwanie różnego rodzaju produktów bankowych w znacznych, nierzadko wielomilionowych kwotach, poprzez zawieranie umów kredytowych z oddziałami banków zlokalizowanych głównie na terenie Poznania, ale także w innych miejscowościach kraju.

Kredyty i pożyczki uzyskiwane były przy wykorzystaniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów, wykazujących rzekomo znaczące dochody osiągane przez kredytobiorców, sfałszowane zeznania podatkowe, sfałszowane opinie bankowe, sfałszowane historie obrotów na kontach bankowych, sfałszowane księgi przychodów i rozchodów, czy też akty notarialne, które były załączane do wniosków kredytowych.

 

Postępowanie nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzone było przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY