MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 9 grudnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

lying 1562272 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 8 osób. Zatrzymania mają związek z kolejnym wątkiem śledztwa dotyczącego afery Getback, w ramach którego zespół prokuratorów bada działania osób dokonujących bezpośredniej sprzedaży obligacji pokrzywdzonym. W wyniku nabycia oferowanych przez zatrzymanych obligacji Getback 133 osoby poniosły szkodę o wartości ponad 17,5 mln zł

 

Jak ustalono, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji o wartości blisko 3 mld zł, wyemitowanych przez Getback, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. Ze względu na skalę emisji i wysokie oprocentowanie obligacji Getback stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie informowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje.

 

Udział pracowników Idea Bank w przestępczym procederze

Pracownicy Idea Bank telefonowali do klientów banku, którzy mieli w nim lokaty, zapewniające bezpieczeństwo i gwarancję zwrotu kapitału, proponując zamianę ich na ryzykowne obligacje emitowane przez Getback, pozbawione gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprzedawcy oferowali obligacje często osobom starszym, które były zainteresowane wyłączenie bezpiecznym lokowaniem swoich pieniędzy, a w wyniku oszukańczych metod, często utracili oszczędności życia.

 

Oferując obligacje za pośrednictwem sieci sprzedaży Idea Banku, oszukiwano klientów m.in. w kwestii właściwości obligacji, gwarancji zysków i bezpieczeństwa inwestycji. Nakłaniano ich do zakupu, przedstawiając ofertę jako ekskluzywną i ograniczoną w czasie.

Jak ustalono, pracownicy sieci sprzedaży Idea Banku, nawet ci najniższego szczebla, mieli świadomość, że obligacje Getback są obarczone wysokim ryzykiem, nie dają gwarancji zwrotu kapitału i nie są zabezpieczone w żaden dodatkowy sposób. Mimo takiej wiedzy, przekazywali klientom nieprawdziwe informacje, że obligacje są bezpieczniejsze niż lokata bankowa.

 

4 tys. pokrzywdzonych klientów Idea Bank SA

W rezultacie, klienci Idea Banku stanowią największą grupę – czterech z dziewięciu tysięcy pokrzywdzonych. Ich dane Idea Bank, z naruszeniem tajemnicy bankowej, przekazywał bez upoważnienia, przedstawicielom domów maklerskich. Wskazać należy, że Idea Bank aż do listopada 2017 r., nie miał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej, a więc oferowanie instrumentów finansowych i prowadzenia doradztwa inwestycyjnego.

 

Działania Idea Bank uznane zostały w lipcu 2020 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w konsekwencji czego UOKIK nałożył na Idea Bank karę w wysokości 17,2 mln zł i zobowiązał do wypłaty rekompensat klientom.

 

Pierwszy akt oskarżenia dotyczący afery Getback

Pod koniec października 2020 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym afery Getback. Wśród 16 oskarżonych są: były prezes Getback - Konrad K., byli prezesi Idea Banku  – Jarosław A. i Tobiasz, B., byli członkowie zarządu banku Dariusz M. i Małgorzata Sz., a także menadżerowie i radcowie prawni banku, prezesi współpracujących z nim domów maklerskich i spółek świadczących fikcyjne usługi oraz prezes i dyrektor rozwoju jednego z funduszy inwestycyjnych.

 

Podejmowane przez obrońców próby udaremnienia rozpoznania sprawy poprzez zwrot powyższego aktu oskarżenia oskarżycielowi publicznemu zostały zablokowane w wyniku zażalenia wniesionego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie na początku sierpnia 2021 r. podzielając w pełni argumenty prokuratura uchylił postanowienie sądu okręgowego uznając, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający do osądzenia sprawy.

Na 15 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył posiedzenie organizacyjne przed rozprawą.

Jednocześnie, śledztwo ws. afery Getback nadal pozostaje w toku. Aktualnie, we wszystkich jego wątkach, status podejrzanych posiada 78 osób.

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY