MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 15 września 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

skrzydło morskie hotelu 4 KoloryMegaprzekręt czy tylko źle prowadzona inwestycja?

Lublinianka Barbara S. powiadomiła pismem z dnia 18 grudnia 2013r. Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ, iż została oszukana na znaczną kwotę - ponad 250.000 zł.

 

Z pisma zawiadamiającego Prokuraturę: W podobnej sytuacji jak ja znajdują się też inne osoby. Sprawa dotyczy zakupu lokalu w Hotelu 4 Kolory we Władysławowie. Umowa została podpisana w siedzibie firmy Home Broker w Lublinie, przy ulicy Lipowej 14. Home Broker miał wyłączność na sprzedaż tych lokali.

Home Broker S.A. potwierdza, że podpisał w dniu 15 kwietnia 2010 roku umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży lokali w Hotelu 4 Kolory, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Stanowisko Home Broker SA

http://www.antyegzekucja.pl/polemiki/4161-dawcy-kapitalu-3

25 listopada 2011r. pani Barbara podpisała dwie umowy. Przedwstępną na kupno lokalu o pow. 14,81 m2 na piątym piętrze mającego powstać budynku hotelowego 4 Kolory we Władysławowie za kwotę 200.000 zł (netto). Umowa ta podpisana została z inwestorem: Przedsiębiorstwem Handlowym REDA D. Guzek i R Guzek spółka jawna z siedzibą w Łodzi. W dniu zawarcia umowy kupująca zapłaciła 161.000 zł, pozostała kwota została zapłacona przez nią w 5 ustalonych umową ratach. Druga, zawarta w tamtym dniu umowa to umowa dzierżawy zakupionego lokalu. Zgodnie z tą umową, dzierżawca zobowiązał się do zapłaty 20.000 zł rocznie czynszu dzierżawnego, począwszy od stycznia 2013r. (niezależnie od oddania inwestycji do odbioru). Dzierżawcą została firma VELAVES-RENT sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie. Prezesem spółki jest Dariusz Guzek. Tą umową, pani Barbara upoważniła dzierżawcę do dokonania odbioru i przejęcia lokalu od inwestora, którym był ...Dariusz Guzek.

Za mała emerytura

Z pisma zawiadamiającego Prokuraturę: "Jesienią 2011r. sprzedawałam swój dom jednorodzinny. Za sprzedaną kwotę chciałam nabyć mieszkanie do zamieszkania oraz kawalerkę celem jej wynajmu. Mam bardzo małą emeryturę, potrzebuję dodatkowego dochodu. W firmie Home Broker zgłosiłam chęć nabycia mieszkań. Mieszkanie, w którym obecnie mieszkam nabyłam po samodzielnych poszukiwaniach. W dniu, w którym sprzedałam dom zapytałam Home Broker, czy znaleźli mi kawalerkę do kupienia pod wynajem. Powiedziano mi, że mają dla mnie inną, superpropozycję - tylko muszę się zdecydować szybko. Chodziło o to, że jest do nabycia lokal w mającym powstać hotelu 4 Kolory we Władysławowie. Powiedziano mi, że jest ostatni lokal i mogą dla mnie go przytrzymać maksymalnie 24 godziny. Lokal ten miał przynosić zarobek, gdyż niezależnie od oddania hotelu do użytku, czynsz dzierżawny miał być płacony od 2013r. Nie miałam czasu na poważne zastanowienie się. W dodatku, Home Broker będący częścią Getin Noble Bank SA gwarantował mi sukces w tej inwestycji. Teraz już wiem, że podobną taktykę sprzedaży Home Broker stosował także wobec innych nabywców. Powstało forum osób poszkodowanych w tej sprawie. Z tego forum przedstawiam opinie innych osób, które także były zapewnianie, że nabywają "ostatnie lokale"".

Zapytałem rzecznika prasowego Home Broker, czy firma stosowała wobec przyszłych nabywców lokali niedozwolone praktyki sugerowania kupującym, że są to ostatnie lokale i należy szybko podpisywać umowy przedwstępne sprzedaży? Podałem kilka wypowiedzi z forum inwestorów:

"HB było pośrednikiem między nami a Guzkiem. Agenci HB stawali na głowie, stwarzali pozory,

że to już ostatni lokal w morskim, rezerwowali go na 48 godz. Tak było w moim przypadku.

Nie było nawet czasu na konsultacje umowy z prawnikiem".

"Mnie tak samo sprzedano "ostatni" lokal w Cytrynie... no comments, biorę to na klatę".

"Taki model sprzedażowy chyba zastosowali w większości do nas. Też się na to nabrałam...

(2 ostatnie lokale w Cytrynie)".

Home Broker: Powyżej opisane praktyki nie są prawdziwe. Klienci wiedzieli że Hotel ma się składać z 4 skrzydeł (stąd nazwa 4 kolory ) jednakże nikt nie wiedział kiedy dokładnie zostanie uruchomiona sprzedaż lokali w następnych skrzydłach, w jakich cenach i z jaką kwotą dzierżawy. Powyższe informacje dotyczyły prawdopodobnie poszczególnych pakietów mieszkań z określonymi parametrami: z przyległym balkonem, z widokiem na morze, z większą liczbą pokoi na tej samej powierzchni.

Lokal nie powstał, czynszu też nie ma

Z pisma zawiadamiającego Prokuraturę: „Niestety, obietnice pozostały tylko na papierze. Piętro w skrzydle hotelu, w którym miałam mieć swój lokal nie zostało nawet do teraz wybudowane, czynszu również nie mam płaconego. Dwukrotnie wystąpiłam do firmy Home Broker z wezwaniami o przejęcie inwestycji. Nie otrzymałam żadnej rzeczowej odpowiedzi".

Pani Barbara dwukrotnie wezwała Home Broker (11 i 30 listopada 2013r.) do przejęcia jej umowy przedwstępnej. Zażądała także zapłaty zaległego czynszu. Zarzuciła spółce, że wprowadziła ją w błąd, co do inwestycji, oraz, że podpisała umowę z „poręczenia” i gwarancji inwestycji przez Home Broker. Podała także przyczyny, dla których wystąpiła z takim żądaniem:

- niewybudowaniem do dnia dzisiejszego hotelu, w którym wykupiłam apartament

- totalnym zadłużeniem spółki komandytowej, jak i Dariusza Guzka

- brakiem jakichkolwiek szans na wybudowanie obiektu ze względu na brak środków inwestora,

spowodowanych cesją wierzytelności na rzecz Getin Noble Bank SA, jak i obecnie na

inne firmy (np. Answerfield sp. z o.o.) oraz licznymi wierzycielami i wszczętymi egzekucjami

komorniczymi

- niepłaceniem mi czynszów dzierżawnych zgodnie z zawartą umową (to miała być dla

kupujących przysłowiowa „marchewka”)

- wszystko wskazuje także na to, że od pewnego czasu inwestycja polega tylko na wyprowadzaniu środków ze spółki komandytowej, a z drugiej strony gołosłownymi

deklaracjami firmy Home Broker mającymi "grać na czas".

Początkowo Home Broker zapewniał panią Barbarę, że szybko odpowie na wezwanie. Jednak, jak do tej pory, tylko na chęci przesłania odpowiedzi się skończyło.

Zadłużona inwestycja

Z pisma zawiadamiającego Prokuraturę: "Dariusz Guzek w dniu 30 listopada 2011r. przekształcił PH Reda w spółkę komandytową, a w dniu 29 grudnia 2011r. podarował wszystkie akcje spółki komandytowej - funduszowi Copernicus. Wartość darowizny - ponad 170.000.000 zł (wspólnie z Renatą Guzek). Dariusz Guzek mógł tak uczynić, gdyż kilka miesięcy później komornik sądowy chciał zająć udziały D. Guzka w spółce komandytowej. Postanowieniem z dnia 21 września 2012r. Sąd KRS odmówił przyjęcia zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego, gdyż majątek został już wcześniej podarowany. Mogła to być ucieczka z majątkiem przez D. Guzka. Wierzycielem w tej sprawie była firma z Pomorza, która dla D. Guzka wykonała prace ziemne przy budowie hotelu 4 Kolory i nie otrzymała za to zapłaty. Okazuje się, że takich firm jest o wiele więcej. Co rusz nowi wierzyciele wpisują się do księgi wieczystej 4 Kolorów".

Sprawdzam w KRS. Rzeczywiście, w dniu 30 listopada 2011r. PH REDA zostało przekształcone w 4 Kolory Idea spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna. Komplementariuszem spółki została spółka z o.o. 4 Kolory Idea. Prezesem tej spółki, powstałej kilka miesięcy wcześniej, jest ...Dariusz Guzek. Kapitał zakładowy spółki: 5.000 zł.

Aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2011r. (Repertorium A Nr 3094/2011) Dariusz Guzek i Renata Guzek - działająca przez pełnomocnika, darowali wszystkie posiadane akcje funduszowi inwestycyjnemu CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Organem zarządzającym obdarowanego jest znana firma Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych sp. akcyjna. Wg złożonych oświadczeń przez darczyńców, wartość rynkowa podarowanych akcji to ponad 170 mln złotych.

Sprawdzam dalej. Pismem z dnia 16 lipca 2012r. komornik sądowy z Wejherowa wystąpił o zajęcie akcji spółki k-a 4 Kolory sp. z o.o., jakie posiada Dariusz Guzek. Kwota główna zajęcia (zasądzona) to 1.273.800 zł. Wierzycielem jest firma budowlana z Wybrzeża. Współwłaściciel firmy powiedział mi, że wykonali wszystkie prace ziemne przy budowie hotelu 4 Kolory i nie otrzymali zapłaty. Dłużnikiem ich jest Dariusz Guzek, który wekslem miał poręczyć zapłatę. Jestem także informowany, iż są inne firmy, które wykonały kolejne etapy budowy i również nie zobaczyły pieniędzy.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2012r. Sąd Rejestrowy w Łodzi odmawia przyjęcia wniosku komornika o zajęciu praw majątkowych (akcji) ze względu na fakt, iż wcześniej zostały one podarowane funduszowi inwestycyjnemu z Warszawy.

Dariuszowi Guzkowi zadałem dwukrotnie pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi:

- dlaczego darował Pan (wraz z Renatą Guzek) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29

grudnia 2011r. (czyli niespełna miesiąc od powołania spółki 4 Kolory Idea sp. z o.o. sp. k-a)

wszystkie akcje spółki o łącznej wartości 170 mln zł? (wartość rynkowa akcji podana przez

darujących)? Obdarowanym był Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Copernicus CTFI SA

z siedzibą w Warszawie,

- dlaczego tych akcji Pan nie sprzedał, by spłacić wierzycieli?

Również nie uzyskałem odpowiedzi od rzecznika prasowego funduszu inwestycyjnego Copernicus, na dwukrotnie zadane pytania:

- Dariusz Guzek i Renata Guzek darowali aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 grudnia 2011r. (czyli niespełna miesiąc od powołania spółki 4 Kolory Idea sp. z o.o. sp. k-a) wszystkie akcje spółki o łącznej wartości 170 mln zł? (wartość rynkowa akcji podana przez darujących)

Obdarowanym był Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Copernicus CTFI SA z siedzibą w Warszawie. Czym sobie obdarowany zasłużył na taką szczodrość darczyńców?

- jaką wartość mają obecnie darowane akcje? Czy w dniu darowania miały naprawdę wartość rynkową 170 mln zł?

- czy darowane akcje wpłynęły pozytywnie na bilans funduszu Copernicus?

Co do księgi wieczystej (GD2W/00032673/5), to w dziale IV na pierwszych dwóch miejscach są hipoteki na rzecz Getin Noble Bank SA na łączną kwotę 128 mln zł. W dalszej kolejności są liczne hipoteki przymusowe zabezpieczające roszczenia o zapłatę (kwoty idące łącznie w miliony), łączna 800.000 zł z jakiegoś aktu notarialnego, przymusowa 1 mln zł z jakiejś pożyczki, przymusowa 3,5 mln zł na rzecz PKO BP SA.

Uprzywilejowany wierzyciel?

Wśród wierzycieli, na rzecz których ustanowione są hipoteki przymusowe jest warszawska spółka Answerfield sp. z o.o. Wartość wierzytelności to prawie 500.000 zł. Członkiem zarządu (jedynym) tej spółki jest radczyni prawna, która prowadzi także kancelarię prawną. Na swojej stronie internetowej kancelaria chwali się, że jej wiodącymi partnerami są: Getin Noble Bank SA, Home Broker SA, Open Finance SA czy Idea Bank SA. Wszystkie te podmioty są z jednej grupy, których właścicielem jest Leszek Czarnecki.

Komornik sądowy w Pruszkowie wszczął postępowanie egzekucyjne z wniosku Answerfield sp. z o.o. Zajął wierzytelności należne deweloperowi (spółce komandytowo-akcyjnej) od nabywców lokali. W tą sprawę osobiście zaangażował się Home Broker, który nie tylko przesłał nabywcom lokali pismo wyjaśniające, ale także przygotował szablon - odpowiedź na zajęcie komornicze, które mają wysłać nabywcy lokali do komornika.

Państwo zawierając umowę przedwstępną sprzedaży z deweloperem zobowiązali się do zapłaty ceny sprzedaży lokalu na rzecz dewelopera i płatność to stanowi wierzytelność dewelopera, jest należnością z której komornik może zaspokoić roszczenia spółki Answerfield sp. z o.o. Dlatego też działając z interesie Answerfield sp.z o.o. komornik zdecydował się na zajęcie wierzytelności przysługującej deweloperowi od Państwa z tytułu zawartych umów z deweloperem. Takie działanie jest dozwolone zgodnie z polskim prawem, a liczne wierzytelności dewelopera pozwolą na szybką spłatę należności względem komornika

- instruuje Home Broker.

Pani Barbara zdziwiła się faktem, że nakazy zapłaty dla tego wierzyciela wydał sąd elektroniczny w Lublinie, a deweloper nie złożył sprzeciwu. Pismem z dnia 24 października br. wystąpiła do spółki Answerfield o udzielenie wyjaśnień:

W związku ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego i zajęciem przez komornika sądowego niektórych wierzytelności związanych z zawartymi umowami przedwstępnymi na sprzedaż lokali (KW GD2W/00032673/5) wnoszę o dokładne podanie, z czego wynika dochodzone przez Państwa roszczenie. Proszę dokładnie określić, jaka Państwa usługa warta była dochodzonej kwoty.

Minęły już ponad dwa miesiące, żadna odpowiedź do lublinianki nie dotarła.

"Zarobi tylko Getin Noble Bank SA"

Z pisma zawiadamiającego Prokuraturę: "Wygląda na to, że mimo olbrzymich pieniędzy wpłaconych przez nabywców lokali (cena m2 to ponad 10.000 zł) oraz totalnego niepłacenia wykonawcom, inwestor nie ma pieniędzy na dokończenie inwestycji. Powstaje także zasadne pytanie: co stało się z pieniędzmi?".

Wg pani Barbary, na inwestycji zarobi tylko Getin Noble Bank SA. Jest w 100% zabezpieczony na hipotece, w dodatku od ponad półtora roku wszystkie płatności od nabywców lokali przechwytuje bank. Bowiem na mocy przelewu wierzytelności z dnia 22 czerwca 2012r. wszystkie wierzytelności powstałe i mogące powstać z tytułu umów zawartych z deweloperem, zostały przelane przez sp. k-a na rzecz właśnie Getin Noble Bank SA.

Jak w takiej sytuacji deweloper chciał kontynuować budowę? Uzależnił się bowiem całkowicie od banków finansujących. W przesłanym wyjaśnieniach rzecznik prasowy banku napisał między innymi:

Obecnie na wniosek Getin Noble Bank S.A. w spółce „4 Kolory” audytor zewnętrzny prowadzi kompleksowe badanie finansów spółki. Zlecony został również szczegółowy audyt techniczny inwestycji. Celem działań jest określenie bieżącej sytuacji finansowej spółki oraz precyzyjne zbadanie rzeczywistego stanu realizacji budowy. Pozyskane informacje będą kluczowym elementem w sprawie podjęcia przez Bank decyzji związanej z ewentualnym, dalszym finansowaniem projektu.

Stanowisko Getin Noble Bank SA w sprawie inwestycji

http://www.antyegzekucja.pl/polemiki/4160-dawcy-kapitalu-stanowisko-getin-noble-bank-sa

Bank zarabia również na udzielonych kredytach na zakup lokali. Stowarzyszenie właścicieli apartamentowców (powstałe dla obrony praw osób, które podpisały umowy przedwstępne na zakup lokali) napisało do Getin Noble Bank SA i Idea Bank SA pismo, wyrażające głębokie zaniepokojenie następującymi faktami, że:

- znacząca liczba członków Stowarzyszenia za namową Home Broker SA finansowała zakup apartamentów poprzez kredyty udzielone przez Idea Bank SA i Getin Noble Bank SA

- te umowy kredytowe przewidują, że oprocentowanie kredytów, w okresie do momentu dokonania wpisu w księdze wieczystej zabezpieczenia na rzecz banków - jest podwyższone. Jako, że termin dokonania wpisu jest uzależniony od postępu prac na budowie, a ten od finansowania z umów kredytowych zawieranych przez inwestora z konsorcjum banków. To nie jest przypadkiem konflikt interesów?

W nawiązaniu do tych wątpliwości Stowarzyszenia, zapytałem Bank, czy jest to rzeczywiście konflikt interesów? Na to pytanie Bank jednak nie odpowiedział.

Niezadowoleni nabywcy lokali nie tylko założyli Stowarzyszenie, ale także uruchomili forum dyskusyjne. Jak mówi pani Barbara, na początku na forum każdy mógł wypowiadać się swobodnie. Jednak po jakimś czasie, wszystkie negatywne komentarze dotyczące Home Broker czy banków zostają natychmiast usunięte. Część forumowiczów podejrzewa, że wśród nabywców lokali mogą być osoby związane z Home Broker lub bankami, i to one mogą kasować wszystkie niewygodne wpisy. A tych negatywnych wpisów pod koniec zeszłego roku zaczęło przybywać. Opinii zresztą napisanych nie przez przypadkowe osoby, może nawet prawników, którzy, jak są przekonani, bezpowrotnie utopili pieniądze w tej inwestycji. Ton ich wypowiedzi jest taki, że przez swoje niedoświadczenie i brak czujności stali się dawcami kapitału dla banków z grupy Getin Noble Bank SA.

W ocenie mojego prawnika, którą już w chwili obecnej podzielam wszyscy zostaliśmy dawcami kapitału. Brak wiedzy, doświadczenia wielu z nas oraz nieetyczne działania marketingowe podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż tej inwestycji spowodowały, że wpłaciliśmy pieniądze, których pewnie już nigdy nie zobaczymy. Ja na szczęście zainwestowałem własne środki, ale z przerażeniem czytam, że wielu z Państwa zainwestowało środki z kredytów zaciągniętych w bankach z grupy GNB. Niestety na nasze nieszczęście jak twierdzi mój prawnik, w przypadku upadłości dewelopera pierwszy w kolejności odzyskiwania środków z masy upadłości będzie bank. Oczywiście tajemnicą Poliszynela jest, że tym bankiem jest GNB, bo on ma pierwszą hipotekę

- czytamy w jednym z wpisów.

Krytyczne opinie zawiedzionych klientów zamieszczone na forum dyskusyjnym 4Kolorów (już archiwalne, gdyż zostały wykasowane).

http://www.antyegzekucja.pl/polemiki/4159-dawcy-kapitalu

Pod koniec zeszłego roku pani Barbara zgłosiła swoje mieszkanie (50 m2) do sprzedaży. By ratować się przed najgorszym, postanowiła zakupić kawalerkę. W szybkie odzyskanie pieniędzy z inwestycji z polecenia HB SA, raczej nie wierzy.

W Sądzie Gospodarczym w Gdańsku zostały złożone dwa wnioski o upadłość 4 Kolory Idea sp. z o.o. SKA. Jeden został odrzucony z przyczyn formalnych, drugi jest w trakcie rozpatrywania (VI GU 194/13).Jan Wels

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY