MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

pirate 2750361 340W II kwartale 2017 r. próbowano wyłudzić 1631 kredytów na łączną kwotę 114 milionów złotych. Rekord padł w województwie śląskim, gdzie chciano ukraść w ten sposób aż 25 milionów złotych

 

Średnia kwota tego rodzaju przestępstw wyniosła 30 tys. zł – wynika z najnowszego Raportu InfoDOK zaprezentowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes ZBP) Jerzy Bańka (wiceprezes ZBP), Włodzimierz Kiciński (wiceprezes ZBP) oraz Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

 

Związek Banków Polskich po raz kolejny wystąpił do Ministerstwa Finansów i Komitetu Stabilności Finansowej o zmianę sposobu finansowania upadłości SKOK

W nawiązaniu do wydanej 15 września br. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku (SKOK Wybrzeże), w ocenie bankowców - niezbędny jest powrót do dyskusji na temat sposobu finansowania procesu upadłościowego i wypłaty gwarantowanych depozytów zgromadzonych w tych podmiotach przez banki, a także niemożności zaliczania wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kosztów uzyskania przychodu. 

 

Wg ZBP, co do zasady, proces restrukturyzacji i upadłości SKOK powinien być finansowany ze środków innych niż te, które zostały zgromadzone przez Klientów banków w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na poczet gwarantowania ich depozytów.

 

Banki nie chcą więcej płacić na SKOKi” – powiedział Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Do tej pory ze środków zgromadzonych w BFG sektor bankowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mld złotych.

 

Raport InfoDOK

Dowód osobisty to nie tylko kawałek plastiku – to nasza tożsamość, która może zostać wykorzystana do dokonania szeregu przestępstw. Statystycznie, włącznie z weekendami, w II kwartale odnotowywano 18 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 1,26 mln zł.

 

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w II kwartale 2017 r. wyniosła ponad 114 mln zł. To najwyższy od trzech lat wynik. Jest to głównie efekt trzeciego w historii przypadku próby wyłudzenia kwoty 25 milionów złotych (woj. śląskie).

 

Odnotowano łącznie 29 przypadków prób wyłudzeń przekraczających 500 tys. zł – średnia z pozostałych 1602 prób wyniosła dokładnie 30.144 zł – powiedział Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

 

Łącznie od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 71,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,8 mld złotych.

 

 

 

LS

ZBP

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY