MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 7 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 67401 340INTERWENCJA

Pani Zofia podpisała w marcu tego roku umowę ugody z PKO Bankiem Polskim SA. Przedmiotem ugody jest spłata pożyczki, jaką czytelniczka zaciągnęła dwa lata wcześniej

 

Umowa pożyczki nie była wypowiedziana. Warunkiem zawarcia ugody było poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 par. ust. 5 kpc - w formie aktu notarialnego. 15 kwietnia br. notariusz sporządził stosowne oświadczenie czytelniczki o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego.

 

Kilka dni temu pani Zofia w jednym z artykułów przeczytała, że UOKIK kwestionuje obowiązek poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów związanych z BTE nie daje bowiem bankowi prawa do wdrożenia do wykonywanych umów innych form zabezpieczeń.

 

Czytelniczka chce, by redakcja wyjaśniła, czy takie ustanowienie przez nią tytułu wykonawczego jest zgodne z prawem, czy nie.

 

Postaram się to wyjaśnić.

 

 

 

Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY