MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 7 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

12 września 2018r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie oddalił powództwo wniesione przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Bank domagał się od czytelniczki (pani Jadwigi) ponad 80.000 zł

Choć sprawa roszczenia banku została jednoznacznie rozstrzygnięta, to wg czytelniczki, dopiero po tym wyroku zaczęły się jej prawdziwe kłopoty.

 

Bank bowiem... sprzedał wierzytelność. Nabywca wierzytelności (Horyzont NSFI w Warszawie) reprezentowany przez PRA Gropu Polska sp. z o.o. wezwał (pismem z 25 kwietnia 2019r.) panią Jadwigę do zapłaty ponad... 97.000 zł wymagalnego długu.

Wg czytelniczki, windykatorzy przystąpili do zmasowanych działań mających na celu spłatę nieistniejącego zobowiązania. Pani Jadwiga powiadamia organy ścigania o nękaniu jej.

 

9 marca tego roku, Alior Bank zawiadamia czytelniczkę, że nastąpiła cesja zwrotna wierzytelności, która wróciła do banku. "Informujemy, że wszelkie działania dotychczas prowadzone przez wierzyciela oraz pełnomocnika wierzyciela zostały zakończone" - napisał bank.

 

Na początku czerwca czytelniczka otrzymała pismo od firmy windykacyjnej Cross Finance, działającej z upoważnienia Alior Bank. Teraz bank chce już ponad prawie 100.000 zł.

Po kolejnej interwencji czytelniczki, bank poinformował ją (18 czerwca), że działania windykacyjne podjęte przez bank były jednak niezasadne, gdyż... jest przecież prawomocny wyrok.

 

Na razie jest cisza.

 

Czytelniczka chce, aby redakcja ustaliła następujące rzeczy:

- jaka jest pewność, że za jakiś czas bank znowu nie będzie dochodzić nieistniejącego długu?

- czy opisana sytuacja jest wynikiem bałaganu w banku czy rozmyślnego lekceważenia wyroku sądowego? Jak w ogóle taka sytuacja mogła się wydarzyć?

 

Bank na swojej stronie reklamuje się, że to instytucja, która "wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości".

 

Sprawą się zajmiemy.

 

 

Aktualizacja: 20 grudnia

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego bank otrzyma żądanie w trybie prawa prasowego (w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

 

A swoją drogą, na stronie banku do kontaktu dla mediów podany jest tylko adres mailowy. Nie wiadomo nawet, kto jest rzecznikiem prasowym.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY