MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  7 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cyber 4444448 340 copy25 listopada Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Dariusza O. na karę łączna 15 lat pozbawienia wolności za kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na terenie Polski oraz kilkunastu innych krajów Unii Europejskiej, a także na terenie Ukrainy i Rosji

 

Dariusz O. został skazany za kierowanie grupą, w okresie od grudnia 2011 r. do lutego 2016 r. na terenie Polski oraz kilkunastu innych krajów Unii, na karę 8 lat pozbawienia wolności. W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa ta zajmowała się atakami hackerskimi mającymi na celu kradzieże z włamaniami do systemów bankowości elektronicznej, a następnie, po uprzednim przetworzeniu danych informatycznych, przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio w tym celu na terenie Unii Europejskiej rachunki płatnicze i transferowaniu tych środków za pośrednictwem Western Union i Moneygram, do innych krajów, w szczególności na Ukrainę.


Za udział w ponad 780 kradzieżach z włamaniami na rachunki bankowe, z których skradziono przeszło 50 milionów złotych, Dariusz O. został skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny 1.000 stawek dziennych po 1.500 zł każda. Sąd orzekł również obowiązki naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Za pranie brudnych pieniędzy, pochodzących z opisanych kradzieży Sąd skazał Dariusza O. na karę 12 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny 2.000 stawek dziennych po 1.500 zł każda.
Sąd orzekł karę łączną w wymiarze 15 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 2.500 stawek dziennych po 1.500 złotych każda.

 

Prawie 100 osób zostało skazanych

Akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi O. i 17 innym oskarżonym został skierowany przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w kwietniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Lublinie w lipcu 2018 r. wydał wyrok wobec 17 oskarżonych – w tym wobec Mariusza S. oraz Mariusza P. osób, które współkierowały działaniami opisanej grupy przestępczej – złożyli wnioski w trybie art. 335 kpk.

Materiał dowodowy dotyczący Dariusza O. został wyłączony do odrębnego postępowania.
Dotychczas skazanych zostało niespełna 100 osób, w tym większość prawomocnie. W październiku 2018 r. został skierowany kolejny akt oskarżenia przeciwko 15 podejrzanym.

 

Postępowanie obejmuje 600 osób

Śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Dariusza O., a także Mariusza P. i Mariusza S. w dalszym ciągu jest prowadzone. Jest to największe tego typu postępowanie prowadzone w Polsce i obejmuje niespełna 600 osób.

 

Dokonali 1250 kradzieży na kwotę 150 milionów złotych

W toku dotychczas przeprowadzonych czynności dowodowych ujawniono przeszło 1250 kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Z ustaleń poczynionych na podstawie informacji przekazanych przez banki oraz Głównego Inspektora Informacji Finansowej wynika, że członkowie opisanej grupy założyli na terenie Polski oraz innych krajów europejskich przeszło 2 tysiące rachunków w kilkudziesięciu bankach, przez które przepłynęło co najmniej 150 milionów złotych (jednorazowe przelewy wynosiły od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych).

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że z wyjaśnień podejrzanych oraz innych ustaleń wynika, że kwota wyłudzonych, a następnie „wypranych” pieniędzy, była wyższa.

 

Prokurator zabezpieczył 70 milionów złotych

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dokonał kilkudziesięciu blokad rachunków prowadzonych na rzecz podejrzanych na łączna kwotę przekraczającą 70 milionów złotych.

Następnie, po wydaniu postanowień o przedstawieniu zarzutów w stosunku do poszczególnych właścicieli kont, wydano postanowienia o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków karnych poprzez zajęcie opisanych rachunków bankowych i zgromadzonych na nich środków pieniężnych.

Równocześnie, w momencie ustalenia, iż skradzione przez podejrzanych środki zabezpieczone na ich rachunku bankowym pochodzą z kradzieży i uprawniony jest do nich konkretny podmiot, wydawane są postanowienia o ich zwrocie.


Dotychczasowe ustalenia śledztwa dały podstawę do wydania postanowień o przedstawieniu zarzutów wobec 215 osób, w tym wobec Dariusza O.

 

773 tomy akt i 6 tysięcy dowodów rzeczowych

Akta obecnie liczą 773 tomy, zaś w toku czynności zabezpieczono przeszło 6 tysięcy dowodów rzeczowych (w szczególności karty bankomatowe, dokumentację bankową, telefony komórkowe, nośniki danych itp.). Dotychczas do niniejszego śledztwa dołączono przeszło 330 postępowań z całego kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają przedstawienia zarzutów kolejnym osobom.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY