MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 21 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

arrow 2073661 340GUS podał, iż wynik finansowy netto sektora bankowego w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, tj. o 22,7% więcej niż w analogicznym okresie ubr. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł

 

Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,5% do 1 051,3 mld zł, a depozytów o 4,9% do kwoty 1 057,6 mld zł.

Koszty pracownicze stanowiły 46,8% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.). Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu stanowiły 99,0% całości kosztów z tytułu utraty wartości aktywów w I kwartale 2018 r.

 

Wynik finansowy netto w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki spółdzielcze).

 

 

 

LS

GUS

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY