MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 6 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

INTERWENCJA

question palący znak zapytaniaPan Marcin jest właścicielem domu w Kielcach. W dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka przymusowa w kwocie ponad 1.470.000 zł na rzecz Getin Noble Bank SA

 

Podstawą ustanowienia hipoteki był Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) w 2013r.

Pismem z 28 listopada 2021r. czytelnik wystąpił do banku o złożenie do ksiąg wieczystych kieleckiego sądu wniosku o wykreślenie hipoteki.

 

Zgodnie z wiedzą czytelnika, ta hipoteka jest już pozbawiona podstaw prawnych, gdyż bank sprzedał wierzytelność objętą BTE, a z nabywcą wierzytelności została przez pana Marcina uzgodniona forma spłaty.

 

Bank jednak nie złożył do dzisiaj wniosku o wykreślenie hipoteki, nie odpowiedział na wniosek czytelnika z listopada ani na kolejny, wysłany w tej sprawie.

 

Czytelnik złożył skargę do Rzecznika Finansowego na postępowanie banku.

 

Pan Marcin chce, by redakcja ustaliła, dlaczego bank działa na jego szkodę.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY