MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 5 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

agrębówNa polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zatrzymano byłych pracowników upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie

 

Zatrzymano:

- Janinę K. - prezesa zarządu,

- Genowefę K. - wiceprezesa zarządu, główną księgową,

- Teresę R. - członka zarządu, starszego inspektora ekonomicznego,

- Danutę R. – specjalistę ds. samorządowych i obsługi oszczędności, audytora wewnętrznego,

- Bożenę S. – starszego inspektora ds. oszczędności i depozytów, członka rady nadzorczej,

- Krzysztofa K. (syn Janiny K.) – referenta ds. kredytów.

 

Prokurator przedstawił Janinie K. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 § 3 kk.

Pozostałym 5 zatrzymanym osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk. Wszystkim podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące wyrządzenie Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach kwalifikowane z art. 296 § 3 kk, a także przywłaszczenie powierzonego mienia w znacznych rozmiarach kwalifikowane z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. Ponadto Janinie K., Genowefie K. oraz Krzysztofowi K. prokurator zarzucił popełnienie dwóch oszustw na szkodę innych banków.

 

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, grożąca podejrzanym surową karę prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych.

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w pełni podzielił stanowisko oraz argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec wszystkich podejrzanych.

 

Sprawcy działali w okresie od 2004 do 2019 roku. Poprzez nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków wyrządzili Bankowi Spółdzielczemu w Grębowie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości ponad 19 milionów złotych.

Dokonali także przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków pieniężnych zdeponowanych przez kilkudziesięciu klientów banku na lokatach pieniężnych w znacznych rozmiarach - w łącznej wysokości ponad 25 milionów złotych.

 

 

Ponadto, w czerwcu 2019 roku podejrzani Janina K. (prezes zarządu), Genowefa K. (wiceprezes zarządu, główny księgowy) oraz Krzysztof K. (syn Janiny K., referent ds. kredytów) wyłudzili z dwóch banków łącznie 10 milionów złotych.

 

Celem działania rozpracowanej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw polegających w szczególności na udzieleniu kredytów z naruszeniem procedur banku, przywłaszczaniu środków pieniężnych zdeponowanych przez klientów na lokatach pieniężnych i inwestowaniu tych środków na rachunkach maklerskich poprzez:

- podrabianie dokumentów bankowych,

- poświadczanie nieprawdy w dokumentach,

- zakładanie rachunków bankowych na osoby fikcyjne i nieżyjące,

- dokonywanie przelewu środków pieniężnych pomiędzy założonymi na osoby fikcyjne i nieżyjące rachunkami oraz dokonywanie z tych rachunków wypłat gotówkowych,

- udzielanie (dla siebie – Janina K. oraz osób jej najbliższych) kredytów z naruszeniem procedur, bez sprawdzenia zdolności kredytowych, bez akceptacji członków rady nadzorczej oraz bez właściwego ich zabezpieczenia, jak też z zaniżonym oprocentowaniem odsetek.

 

Z dniem 12 lipca 2019r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie.

 

Postanowieniem z 3 września 2019r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ogłoszona została upadłość Banku Spółdzielczego w Grębowie.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

zdjęcie: PK

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY