MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 6 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

help 3049553 340Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę osób ubiegających się o kredyty bankowe, jak też na szkodę banków

 

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania czterech osób, w tym kierującego grupą przestępczą małżeństwa. Przeprowadzono również przeszukania w 21 lokalach na terenie całego kraju. Były to głównie biura, w których świadczono przestępcze usługi.

 

Zarzuty w sprawie usłyszało pięć osób w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn. Małżeństwu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz pranie brudnych pieniędzy. Pozostałe trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto wszyscy podejrzani są o dokonanie oszustwa wobec mienia znacznej wartości.

 

Środki zapobiegawcze

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. W stosunku do trzech podejrzanych, w tym kierujących grupą przestępczą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

 

Usługi pośrednictwa kredytowego mimo braku uprawnień

Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani świadczyli usługi pośrednictwa kredytowego, pomimo braku posiadania stosownych uprawnień. Prowadzili działalność z wykorzystaniem biur funkcjonujących na terenie całego kraju. Sprawcy wykorzystywali zaufanie klientów oraz ich trudną sytuację finansową. W większości były to osoby szukające możliwości spłaty zadłużenia poprzez wzięcie kredytu konsolidacyjnego.

 

Wprowadzali w błąd klientów i banki

Kredytobiorcy wprowadzani byli w błąd co do warunków zawieranych umów, w tym co do wysokości kredytu i wysokości rat kredytowych.

Sprawcy wprowadzali w błąd również banki przedkładając w nich podrobione lub przerabiane dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej osób ubiegających się o kredyty. Dokumenty te miały istotne znaczenie dla udzielenia kredytu.

 

Dodatkowe opłaty

Już po uruchomieniu kredytu, niezgodnie z warunkami umowy, zobowiązywano kredytobiorców do dokonywania opłat tytułem obniżenia rat kredytu lub gwarancji jego spłaty. Opłaty te w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych wpływały na konta podmiotów zarządzanych lub kontrolowanych przez osoby kierujące grupą przestępczą. W toku śledztwa ustalono siedem takich spółek, specjalnie utworzonych na potrzeby przestępczego procederu.

 

Mogli wyłudzić nawet 6 milionów złotych

W okresie od lutego 2017 roku do stycznia 2019 roku pieniędzy przestępcy wyłudzili od 88 pokrzywdzonych ponad 1.6 miliona złotych. Jednakże z analizy 11 ze 100 wykorzystywanych w procederze rachunków bankowych wynika, że kwota ta może wynieść ponad 6.000.000 złotych. Jest to kwota wpłat dokonanych przez ponad 400 osób.

 

W toku prowadzonego postępowania podjęto również działania mające na celu uniemożliwienie prowadzenia dalszej działalności podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. W tym celu skierowano informacje do KNF, UOKIK oraz Związku Banków Polskich.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY