MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  19 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Banki

clause 684509 960 720Postanowieniem z 26 lipca 2022 r., wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika – Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/109/2022 , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy postanowił ogłosić upadłość banku

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaOd 29 lipca klienci banków, którzy posiadają kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe zaciągnięty w złotówkach, mogą już składać wnioski o rządowe wakacje kredytowe. Spłatę części kapitałowo-odsetkowej będzie można zawiesić na maksymalnie osiem miesięcy w tym oraz przyszłym roku

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaPodwyżki stóp procentowych w połączeniu z nowymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego dla banków drastycznie obniżyły dostępność kredytów hipotecznych. To się też przekłada na spadek popytu na mieszkania, szczególnie na rynku pierwotnym

Czytaj więcej...

stress 3853148 340Sąd Okręgowy w Koninie, rozpoznający sprawę kredytobiorcy, oddalił roszczenie w zakresie całej opłaty ubezpieczeniowej. Sąd podzielił pogląd Rzecznika Finansowego na temat iluzorycznej ochrony ubezpieczeniowej produktu typu bancassurance, czyli ubezpieczenia zawartego wraz z umową kredytową

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720RPO Marcin Wiącek przystąpił do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarg kasacyjnych. Wnosi, by uchylił on wyrok WSA z 2021 r. - oddalający skargi Rady Nadzorczej Idea Banku SA i poszkodowanych obligatariuszy na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie restrukturyzacji - oraz by sam rozpoznał te skargi

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY