MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 21 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Banki

euro banknotes 3212757 960 720Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w 2016 r. wydał stanowisko, zgodnie z którym instytucja finansowa powinna rozliczyć się z klientem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. We wrześniu 2019 r., interpretację tę potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czytaj więcej...

ax 99237 960 720W ostatnim półroczu Rzecznik Finansowy otrzymał skargi klientów dotyczące produktu „Lokaty Facto” oferowanej przez Banca Farmafactoring Banking Group S.P.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Klienci w skargach do Rzecznika Finansowego podkreślali, że zastosowany przez bank wydłużony termin zwrotu środków (nawet 35 dni) jest bardzo uciążliwy

Czytaj więcej...

ilustracja artykułu antyegzekucjaZysk sektora bankowego w pierwszych miesiącach br. spadł o ponad 40 proc. Rekordowo niskie stopy procentowe, odpływ kapitału z rynku bankowego, znaczny wzrost ryzyka kredytowego i upadłości banków, które może wywołać falę domina – to główne zagrożenia, którym sektor będzie musiał stawić czoła w nadchodzących miesiącach

Czytaj więcej...

vintage gun 1750735 960 720Polskie sądy doświadczają problemów, jeśli chodzi o przyjęcie podejścia, które zapewniałoby skuteczną ochronę praw konsumentów. Prawo europejskie na poziomie krajowym najszybciej zaczyna funkcjonować prawidłowo tam, gdzie polskie sądy mają jasne wytyczne sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE

Czytaj więcej...

rails 4488932 960 720Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęły wnioski o interwencję wobec banku Millennium i TU Europa. Dotyczyły one umowy grupowego ubezpieczenia na życie będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY