MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 9 grudnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Banki

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

12 września 2018r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie oddalił powództwo wniesione przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Bank domagał się od czytelniczki (pani Jadwigi) ponad 80.000 zł

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720Funkcjonariusze CBA zatrzymali na terenie województwa lubelskiego 7 osób. To kolejne zatrzymania w wątku śledztwa prowadzonego przez zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym. W wyniku nabycia oferowanych przez zatrzymanych obligacji Getback 70 osób poniosło szkodę o wartości ponad 12 milionów złotych

Czytaj więcej...

mistake 1966460 960 720Obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych nie jest uzależniony od zaistnienia negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości ich wystąpienia – podkreślił organ nadzorczy w decyzji nakładającej na Bank Millennium SA karę w wysokości ponad 363 tys. zł

Czytaj więcej...

stress 2883648 1280Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego od wyroku wydanego w sprawie „frankowiczki”. Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie dostrzegł abuzywności zapisów umowy kredytu, przez co – zdaniem Rzecznika Finansowego – nie ocenił jej w prawidłowy sposób

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny podkreślił, że dostarczenie konsumentowi odpowiednich informacji, w sposób umożliwiający zrozumienie ekonomicznych skutków zawarcia umowy ma znaczenie fundamentalne dla zapewnienia skutecznej ochrony konsumenta, a sąd krajowy nie jest uprawniony do zmiany treści nieuczciwego postanowienia umownego poprzez jego wykładnię

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY