MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

financial crisis 544944 960 720W lipcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 2,7 mln turystów, którym udzielono 9,1 mln noclegów. W porównaniu z lipcem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 33,2% i o 31,1%. Mniejszy ruch turystyczny, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, odnotowano również w sierpniu 2020 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 25,7%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 20,6%

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w lipcu 2020 r.

 

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w lipcu 2020 r. w obiektach noclegowych zatrzymało się 2,7 mln turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, kiedy odnotowano 4,1 mln osób, było ich mniej o 33,2%. Wśród ogółu turystów 89,7% stanowili turyści krajowi (2,4 mln), natomiast 10,3% turyści zagraniczni (0,3 mln). W porównaniu z lipcem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 23,5% i 68,3%.

 

Wsród turystów zagranicznych, w lipcu z oferty obiektów noclegowych najchętniej korzystali goście z Niemiec, którzy stanowili 49,6% wszystkich zagranicznych turystów; było ich jednak o 1/3 mniej niż przed rokiem.

 

Wykres 1. Turyści korzystający z noclegów w lipcu

wykres1

We wszystkich województwach odnotowano spadek liczby turystów korzystających z noclegów. Największe spadki wystąpiły w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (o 57,2%), małopolskiego (o 46,1%), śląskiego (o 44,7%) i łódzkiego (44,3%). Najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie warmińsko-mazurskim (o 10,6%).

 

W lipcu 2020 r. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie zachodniopomorskim (426,0 tys.), a następnie w województwach pomorskim (404,5 tys.) i małopolskim (307,8 tys.). Najmniej turystów przebywało w obiektach zlokalizowanych w województwie opolskim (29,0 tys.), świętokrzyskim (46,9 tys.) i podlaskim (66,9 tys.).

 

Wykres 2. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w lipcu

wykres2

W lipcu br. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 9,1 mln noclegów (o 31,1% mniej niż w lipcu 2019 r.), w tym turystom krajowym – 8,3 mln (o 24,4% mniej) oraz zagranicznym – 0,8 mln (o 63,8% mniej).

 

Największy spadek liczby udzielonych noclegów odnotowano na terenie województwa mazowieckiego (o 54,5%), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o 9,8%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych w lipcu 2020 r. wyniósł 38,3% i w porównaniu z lipcem ub. r. był niższy o 13,5 p. proc.

 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w sierpniu 2020 r.

 

W sierpniu br. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 3,2 mln turystów, w tym 2,9 mln turystów krajowych i 0,3 mln turystów zagranicznych. W porównaniu z miesiącem poprzednim turystów przebywających w obiektach noclegowych było więcej o 18,3% (w tym turystów krajowych o 18,7%, a zagranicznych – o 14,4%), lecz wykorzystanie obiektów nie osiągnęło poziomu z analogicznego miesiąca ub.r. W odniesieniu do sierpnia 2019 r. liczba turystów ogółem była niższa o 25,7%, przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 16,0%, a turystów zagranicznych o 63,7%.

 

Wykres 3. Turyści korzystający z noclegów w sierpniu

wykres3

Spadek liczby turystów ogółem odnotowano we wszystkich województwach, przy czym w województwie warmińsko-mazurskim dotyczył on tylko turystów zagranicznych; liczba turystów krajowych w województwie warmińsko-mazurskim wzrosła w porównaniu z sierpniem 2019 r. o 6,4%.

 

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w sierpniu 2020 r. udzielono 10,7 mln noclegów (o 20,6% mniej niż w sierpniu ub. r.), w tym turystom krajowym – 9,7 mln (o 13,6% mniej) oraz zagranicznym – 1,0 mln (o 56,5% mniej).

 

Wykres 4. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w sierpniu

wykres4

Spadek liczby udzielonych noclegów wystąpił w obiektach zlokalizowanych na terenie 15 województw, w tym największy w województwie mazowieckim (o 49,8%) i małopolskim (o 41,3%). Nieznaczny wzrost liczby udzielonych noclegów (o 0,5%) odnotowany został w województwie warmińsko-mazurskim, przy czym dotyczył on jedynie turystów krajowych (wzrost o 9,1%).

 

W sierpniu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 44,5% i w porównaniu z sierpniem 2019 r. był niższy o 8,7 p. proc.

 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w okresie lipiec–sierpień 2020 r.

 

W Polsce szczyt sezonu turystycznego przypada na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z zakwaterowania w turystycznych obiektach noclegowych korzysta prawie 1/4 ogółu turystów w roku. W latach ubiegłych dane dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych były ponad dwukrotnie wyższe niż w miesiącach zimowych. W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała, że pomimo wzrostu zainteresowania Polaków korzystaniem w okresie wakacji z oferty krajowej bazy turystycznej, wskaźniki te były znacznie mniej korzystne, zarówno w odniesieniu do początkowych miesięcy br., jak i do analogicznego okresu 2019 r.

 

W okresie lipiec–sierpień 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych przebywało 5,9 mln turystów, tj. o 29,3% mniej niż przed rokiem.

 

Wykres 5. Turyści korzystający z noclegów w okresie lipiec–sierpień

wykres5

 

W turystycznych obiektach noclegowych przebywali głównie turyści krajowi, stanowiący w tym okresie prawie 90% (5,3 mln) ogółu osób korzystających z noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. było ich jednak mniej o 19,6%. W obiektach noclegowych nocowało znacznie mniej gości z zagranicy niż przed rokiem (o 66%) i było ich tylko 0,6 mln; w okresie lipiec–sierpień 2019 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 3-krotnie więcej turystów zagranicznych (1,8 mln) i stanowili oni wtedy ponad 20% ogółu korzystających z bazy noclegowej.

 

Tablica 1. Turyści w turystycznych obiektach noclegowych w okresie lipiec–sierpień 2020 r.

tablica 1

 

W okresie lipiec–sierpień 2020 r. udzielono turystom 19,8 mln noclegów, tj. o 6,9 mln (25,8%) mniej niż przed rokiem. Turyści krajowi skorzystali z 18,0 mln noclegów, a turyści zagraniczni z 1,8 mln i było to mniej odpowiednio o 18,9 % i 60,2% niż w analogicznym okresie 2019 r.

wykres6

W lipcu i sierpniu turyści przebywali w obiektach noclegowych nieznacznie dłużej niż przed rokiem, kiedy spędzali przeciętnie 3,3 noclegu (w okresie lipiec–sierpień 2019 r. - 3,2 noclegu), w tym długość pobytu turystów krajowych wynosiła 3,4 noclegu, natomiast pobyt turystów zagranicznych wydłużył się z 2,5 noclegu w roku ubiegłym do 3,0 noclegów w roku bieżącym.

 

Tablica 2. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w okresie lipiec–sierpień 2020 r.

tablica 2

 

 

 

MS
 
Źródło danych GUS, Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY