MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 16 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

porscheFunkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 12 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej. Łącznie przedstawiono 52 zarzuty w stosunku do 14 podejrzanych. Czynności procesowe zostały przeprowadzone na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko pomorskiego

 Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z ar. 258 § 1 kk, popełnienia tzw. zbrodni VAT-owksiej kwalifikowane z art. 271a § 1 i 2 kk oraz z art. 299 § 1 i 5 kk.

 

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych do 130 tysięcy złotych.

 

W trakcie 30 przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz kilkaset segregatorów dokumentacji, pieniądze oraz samochód Porsche.

Dokonano blokady 20 rachunków bankowych. Prokurator na poczet przyszłych kar dokonał zabezpieczenia mienia na kwotę ponad 7 milionów, w tym samochodu marki Porsche, kilkadziesiąt sztuk biżuterii o wadze ponad poł kilograma, nieruchomości, udziały w stacji benzynowej.

 

Prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała od co najmniej połowy 2017 r. w Szczecinie, Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju. Jej celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających" podatników oraz „buforów".

 

„Puste" faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów" przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż podejrzani pomogli w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę blisko 160 milionów złotych, zaś do obiegu wprowadzono faktury na kwotę należności ogółem na kwotę ponad 650 milionów złotych.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Aktualnie zarzuty przedstawiono ponad 150 osobom.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa (także zdjęcie)

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY