MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  14 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

karuzela29 listopada skierowany został do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 10 osobom. Oskarżeni tworzący zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczali się przestępstw w tym skarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem metalami szlachetnymi

 Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i oszustwa kwalifikowane z art. 271 par. 3 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk oraz przestępstw skarbowych.

Oskarżeni działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Dopuszczali się przestępstw związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem granulatem i złomem złota oraz innym metalami szlachetnymi. Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Fikcyjny obrót towarami

Prokurator ustalił, że przestępczy proceder polegał na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Polegało to na wprowadzaniu do obrotu handlowego srebra oraz złota niewiadomego pochodzenia za pośrednictwem fikcyjnie zakładanych podmiotów gospodarczych.

 

Modus Operandi

Prokurator ustalił, że przyjęty przez sprawców modus operandi polegał na zakupieniu określonej ilości towaru z „szarej strefy”, bez faktury w cenie „netto” bez podatku VAT. Dalszym etapem była sprzedaż towaru dużemu podmiotowi funkcjonującemu na rynku z wystawieniem faktury, na której wykazany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Dokonanie zapłaty za taką fakturę przez kontrahenta powodowało, że sprawcy bezpodstawnie uzyskiwali, oprócz zapłaty za towar netto, również mienie Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej kwocie podatku VAT na fakturze. Po uzyskaniu płatności za tę fakturę sprawcy pozyskiwali z kolei fikcyjne „faktury kosztowe”.

 

Uszczuplenie podatku VAT w kwocie 2,3 miliona złotych

Pozyskanie faktur „legalizowało” nabyty, a niezaewidencjonowany kruszec oraz służyło do bezpodstawnego zatrzymania uzyskanych przez sprawców kwot podatku VAT. Składając deklaracje VAT 7 sprawcy wprowadzali w błąd organy skarbowe co do istnienia prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z fikcyjnych faktur i doprowadzili do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 2,3 miliona złotych.

 

 

 

LS
Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY