MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 6 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

antagonism 1940188 960 720INTERWENCJA

Pan Marcin realizował kilka lat temu budowę budynku mieszkalnego PTBS w Pleszewie. Zamiast zarobku, ma teraz dług dochodzony przez inwestora (kara umowna) oraz niezapłacone faktury, które z kolei on wystawił i nie otrzymał za nie pieniędzy (ponad 1 mln zł)

 

Czytelnik uważa, że od początku inwestycja nie przebiegała tak, jak powinna:

niezgodne z prawem budowalnym były wprowadzone zmiany przez inspektora budowlanego (z ramienia inwestora) polegające na tym, że część robót była przeprowadzona na działkach sąsiadów;

bez projektów musiał rozebrać dwa budynki na działkach sąsiednich;

nieprzewidziana zupełnie była budowa budynku gospodarczego;

inne, bardzo czasochłonne prace.

 

Żal ma do zastępcy burmistrza, że nie był zainteresowany ugodowym załatwieniem sprawy. Nie rozumie tego, tym bardziej że inwestor i burmistrz mają świadomość, jakie dodatkowe koszty musiał ponieść.

 

Pan Marcin chce, by redakcja ustaliła, dlaczego zarówno inwestor (PTBS) oraz władze miasta nie są zainteresowane ugodowym zakończeniem sporu.

Dlaczego wszystko musi rozstrzygać sąd. W sytuacji, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości kładzie tak duży nacisk na mediacyjne rozwiązywanie sporów.

Sprawą się zajmę.

 

 Stanowisko PTBS

 

  

Komentarz

Strony zawarły ugodę sądową w dniu 12 czerwca. Na jej mocy, czytelnik uznał żądanie co do zapłaty 200.000 zł kary umownej, która to kwota w pełni wyczerpuje wszelkie roszczenia ze strony PTBS.

Kwota ta została, w ramach kompensaty, zaliczona na poczet wynagrodzenia za prace wykonane, a nie zapłacone.

Co więcej, zgodnie z punktem 4 ugody, przedsiębiorca ma przedstawić PTBS kosztorys rozliczający wszystkie prace na inwestycji.

Czytelnik, zgodnie z punktem 5 ugody, nie zrzekł się swoich roszczeń wobec PTBS.

Wydaje się, że to bardzo dobra ugoda dla pleszewskiego przedsiębiorcy. Może on bowiem skutecznie uzyskać to, o co walczył.

Zawsze zmieniamy nazwiska osób fizycznych. Skoro PTBS zdecydował się upublicznić dane czytelnika, to na swoją odpowiedzialność. Sprostowanie bowiem musieliśmy zamieścić.

 

 

 

JS

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY