MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 27 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

horizontal 946001 960 720Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, związanych z fikcyjnym, „karuzelowym” obrotem granulatem tworzyw sztucznych

 

Grupa działała od 2010 roku do września 2016 roku w Myszkowie, Warszawie, Krakowie i innych miejscowościach na terenie Polski, Niemiec i Słowacji.
Działania przestępcze polegały na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji kupna – sprzedaży.

 

Miało to na celu upozorowanie transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów, skutkujących uszczuplaniem lub narażeniem na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT przez ustalone podmioty gospodarcze, w związku z uczestnictwem w obrocie granulatem tworzyw sztucznych. Nadto sprawcy podejmowali czynności związane z praniem brudnych pieniędzy.

 

Mechanizm wyłudzenia ponad 60 milionów złotych

Jak ustalono w toku śledztwa, w karuzeli podatkowej wiodącą rolę tzw. „brokera” pełniła firma należąca do grona największych dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie Polski. Towar w postaci granulatów tworzyw sztucznych był sprzedawany przez tę firmę w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw do ustalonych firm działających na terenie Niemiec, Słowacji i Republiki Czeskiej. Następnie towar „wracał” do kraju za pośrednictwem grupy powiązanych podmiotów, tzw. „znikających nabywców” kontrolowanych przez Krystiana K.


Granulat tworzyw sztucznych będący przedmiotem tego obrotu był transportowany jedynie na trasach z magazynów spółki do magazynów na terenie Słowacji, Czech i Niemiec znajdujących się niedaleko granicy z Polską. Ceny sprzedaży stosowane przez spółki polskie, kontrolowane przez Krystiana K., były niższe niż ceny, za które ten granulat miał być wcześniej zakupiony. Działalność przynosiła polskim podmiotom wyłącznie straty, nie generowała zysków, a zatem transakcje te nie miały uzasadnienia ekonomicznego.

 

Tak zorganizowany obrót towarem pozwalał spełnić formalne wymogi dotyczące prawa do zastosowania stawki podatku 0 % dla wykonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obrót między firmą brokerem, zagranicznymi spółkami, a polskimi podmiotami – miał charakter fikcyjny, a jego celem było obniżenie jej obciążeń podatkowych. Straty budżetu Państwa w wyniku działalności w latach 2011-2015 grupy przestępczej wyniosły ponad 60 milionów złotych.

 

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił Krystianowi K. zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Są to czyny kwalifikowane z art. 258 par. 3 kk oraz 299 par. 1 i 5 kk. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Leszek M., Zbigniew K., Szymon P., Bartłomiej P. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kk), poświadczenia w dokumentach, nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 1 i 3 kk) oraz posługiwania się nimi ( art. 273 kk).

Grozi im za to kara do 12 lat pozbawienia wolności.


Beacie M. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom, określonych także w art. 271 par. 1 i 3 kk oraz art. 273 kk, a ponadto zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, związanych z wystawianiem i obrotem fakturami. Są to czyny zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec Krystiana K., Leszka M., Zbigniewa K. i Bartłomieja P., środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumenty prokuratora i aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

Wobec Szymona P., prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec Beaty M. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Dokonano ponadto zabezpieczenia mienia w postaci wartościowych samochodów o łącznej wartości ok. 5 milionów 400 tysięcy złotych.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY