MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 6 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

taxes 226718 960 720Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie kobiety w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i dokumentom oraz przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu faktur VAT, w celu użycia jako autentycznych, w zamiarze uchylenia się od opodatkowania lub uzyskania nienależnych zwrotów należności publicznoprawnych wielkiej wartości

 

Pranie brudnych pieniędzy o wartości ponad 1,2 miliona złotych

Zatrzymanym poza zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prokurator ogłosił zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy, poprzez podejmowanie czynności zmierzających do udaremnienia i znacznego utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych o łącznej wartości ponad 1,2 miliona złotych.

 

Ponadto jedna z podejrzanych usłyszała również zarzut poświadczania nieprawdy w wystawianych przez nią fakturach VAT, co do faktu zaistnienia zdarzenia gospodarczego i spełnienia świadczenia w nich wskazanego. Jak ustalono działała ona w zamiarze użycia ich jako autentycznych, uchylania się od opodatkowania i wyłudzenia należności publicznoprawnych. Podejrzana spowodowała zwrot lub zaliczenie powstałych zwrotów na poczet zaległości lub przyszłych należności podatkowych wielkiej wartości nie mniejszej niż 1,3 miliona złotych.

 

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednej z podejrzanych. Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. W stosunku do drugiej kobiety prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym, w tym dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

 

Nadmienić należy, iż pod koniec maja bieżącego roku zatrzymano i tymczasowo aresztowano innego członka tej grupy przestępczej, któremu również zarzucono pranie brudnych pieniędzy o wartości 800 tysięcy złotych.

 

Kupowali fikcyjne faktury przez Internet

Bieżące zatrzymania to kolejne czynności w śledztwie dotyczącym nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT, w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

 

Ustalenia wskazują, że w ten sposób doprowadzono do uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 23 miliony złotych. W następstwie czynności procesowych oraz działań o charakterze operacyjnym ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków.

 

37 podejrzanych

Dotychczas przedawniono zarzuty 37 podejrzanym, którzy po nabyciu nierzetelnych faktur VAT przez Internet ujmowali je w księgach i deklaracjach podatkowych, w następstwie czego uchylali się od opodatkowania lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY