MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 11 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

no money 2070384 340 1W III kwartale 2019 roku odnotowano 87 788 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 133 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 12,7% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku

 

Rejestracje

Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w III kwartale 2019 r. wyniosła 87 788 i była o 2,6% mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W III kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w sekcji informacja i komunikacja (o 11,0%), transport i gospodarka magazynowa (o 10,6%), usługach (o 6,0%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,8%).

 

Wzrost liczby rejestracji nastąpił w budownictwie (o 2,5%) zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,2%), natomiast w przemyśle liczba rejestracji pozostała na takim samym poziomie jak przed rokiem.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 85,5% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych.

 

Liczba rejestracji w danym kwartale dotyczy podmiotów gospodarczych, które zostały w danym kwartale wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Rejestracje obejmują także osoby fizyczne, które zlikwidowały i ponownie podjęły działalność gospodarczą.

 

Upadłości

Liczba upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2019 r. wyniosła 133 i była o 12,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W skali roku wzrost liczby upadłości zanotowano w przemyśle (33 wobec 29), budownictwie (28 wobec 20), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (28 wobec 25) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (5 wobec 3). Liczba upadłości w usługach utrzymała się na tym samym poziomie. Spadek liczby upadłości odnotowano tylko w transporcie i gospodarce magazynowej (9 wobec 11).

Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość ponad 55% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Liczba upadłości w danym kwartale dotyczy podmiotów gospodarczych, wobec których zostało wydane, w danym kwartale przez właściwy Sąd Rejonowy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

 

 

 

MS

GUS

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY