MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 20 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

no money 2070384 340 2Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w II kwartale 2020 r. wyniosła 64 410 wobec 94 385 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2020 r. wyniosła 157 i była o 19,8% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

 foto: Pixabay

W II kwartale 2020 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w budownictwie nastąpił spadek o 35,0% , w usługach o 34,3%, w informacji i komunikacji o 32,5%, w zakwaterowaniu i gastronomii o 31,8%, w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 31,0%, w przemyśle o 30,4% i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 17,9%.


Liczba rejestracji w II kwartale 2020 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. zmniejszyła się we wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek partnerskich (20 podmiotów wobec 19). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,1% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,3% (w drugim kwartale 2019 roku było to odpowiednio 86,9% i 9,8%).

  

 

GUS

opracowanie własne GUS

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY