MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

domino 661758 1280Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję

 

Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką, która wprowadza do obrotu na terytorium Polski suplementy diety, m.in. witaminy, zioła i mikroelementy, wytwarzane przez amerykańską spółkę Solgar Inc. Sprzedawane są one zarówno w punktach sprzedaży stacjonarnej, głównie w aptekach, jak i przez internet. W wydanej decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że Solgar Polska ustalała ze swoimi kontrahentami - sprzedawcami detalicznymi - stosowanie minimalnych cen odsprzedaży suplementów diety.

 

- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że przez wiele lat detaliści nie mogli sprzedawać produktów marki Solgar taniej, niż w cenach odgórnie narzuconych przez Solgar Polska. To oznacza, że konsumenci płacili za suplementy więcej, niż mogliby to robić w warunkach uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami – uważa Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Niedozwolone porozumienie trwało co najmniej od marca 2010 r. do przynajmniej października 2017 r. Ustalenia początkowo miały formę pisemną i były wprost wyrażone w antykonkurencyjnych zapisach zawartych w umowach łączących Solgar Polska z dystrybutorami.

Dodatkowo, porozumienie wspierane było przez działania o charakterze nieformalnym, oparte na kontaktach e-mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich spotkaniach.

Od 2015 r. zmieniono treść umów z dystrybutorami i usunięto z nich postanowienia odnoszące się do stosowania ustalonych detalicznych cen odsprzedaży. Solgar Polska i dystrybutorzy detaliczni nadal jednak podejmowali uzgodnienia w oparciu o kontakty e-mailowe, telefoniczne, a także bezpośrednie spotkania.

 

Solgar Polska monitorowała ceny stosowane przez jej partnerów handlowych i podejmowała działania, jeśli któryś z nich próbował sprzedawać suplementy taniej. Za nieprzestrzeganie ustaleń, dystrybutorom groziły ze strony Solgar Polska środki odwetowe, takie jak utrata preferencyjnych warunków współpracy, a nawet wypowiedzenie umowy.

Sprzedawcy również obserwowali wzajemnie swoje stawki i informowali Solgar Polska, jeżeli któryś z nich stosował niższe.

 

- Nałożyłem na Solgar Polska karę ponad 1,2 mln zł. Postępowanie wykazało również, że odpowiedzialność za zmowę ponoszą dwie osoby ze ścisłego kierownictwa spółki. Istotny wpływ na funkcjonowanie zmowy miał prezes zarządu oraz członek zarządu Solgar Polska, którzy koordynowali i nadzorowali działania pozostałych pracowników spółki związane z ustalaniem cen – dodaje Chróstny.

 

Wysokość kar pieniężnych

Zgodnie z sentencją decyzji Prezes UOKiK nałożył na:

"Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 251 734,76 zł (...)

p. Grażynę Durkiewicz karę pieniężną w wysokości 187 500,00 zł (...)

p. Barbarę Szymaniak karę pieniężną w wysokości 93 750,00 zł.”

 

Maksymalna kara za porozumienie ograniczające konkurencję wynosi 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy, a w przypadku osób fizycznych – 2 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

 

 

 

LS

UOKiK

foto: Pixabay

 

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY