MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 7 kwietnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

pills 3673645 128019 lutego funkcjonariusze Policji i ABW zatrzymali kolejne 16 osób z Trójmiasta i okolic, członków grup przestępczych zajmujących się nielegalnym handlem lekami w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. Wśród zatrzymanych są między innymi kierownicy, farmaceuci i pracownicy zatrudnieni w aptekach kontrolowanych przez grupę przestępczą

 

Zatrzymania są kolejnym efektem śledztwa prowadzonego od lipca 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

Gdańskie śledztwo dotyczy dwóch grup przestępczych działających na terenie województw pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego. Grupy te współpracowały z farmaceutami, kierownikami aptek, lekarzami, a także adwokatami.

Na potrzeby prowadzonego procederu tzw. „odwróconej dystrybucji leków”, podejrzani zakładali fikcyjne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie oraz hurtownie farmaceutyczne.

 

Od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. podejrzani wywieźli z kraju deficytowe leki o wartości co najmniej 15 milionów złotych, czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów pozostających w terapii onkologicznej, immunosupresyjnej, przeciwzakrzepowej, przeciwastmatycznej, przeciwpadaczkowej, przeciwcukrzycowej przeciwpsychotycznej czy w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Na skutek działań podejrzanych na polskim rynku farmaceutycznym utrzymywał się długotrwały stan niedostępności tych leków. Wywóz leków stwarzał realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia tysięcy polskich pacjentów, którzy przez to nie mogli kontynuować terapii ratujących życie.

 

Zabezpieczono leki o wartości ponad 4 mln zł

W ramach tego postępowania, już lipcu 2018 roku zabezpieczono 60 tys. opakowań leków o wartości ponad 4 mln zł, w tym leków deficytowych, stosowanych w terapii onkologicznej, kardiologicznej, czy poprzeszczepowej, które były przygotowane przez przestępców do wywozu z Polski. Leki te za granicą miały zostać sprzedane za cenę kilkukrotnie wyższą aniżeli obowiązująca w Polsce.

Jak ustalono, część zwróconych przez podmioty zagraniczne leków (w tym leków lodówkowych) niespełniających warunków jakości, a przez to wyłączonych z obrotu, miała być ponownie wprowadzana do dystrybucji na terenie Polski.

Działania gdańskich prokuratorów, którzy zatrzymali leki, uniemożliwiły powtórne wprowadzenie do obrotu leków, które mogły stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy pacjentów zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Mechanizm odwróconej dystrybucji leków

Przestępczy proceder możliwy był dzięki stworzeniu i wykorzystaniu fikcyjnie działających placówek medycznych zlokalizowanych w Warszawie i Łodzi oraz ściśle z nimi powiązanych hurtowni farmaceutycznych. Deficytowe leki zamawiano we współpracujących z przestępcami aptekach. Fikcyjne przychodnie nie świadczyły żadnych usług medycznych, ale wykorzystywały lekarzy do składania zapotrzebowania na leki. Po dostarczeniu leków, z pominięciem pacjentów, przekazywano je do hurtowni farmaceutycznej w celu wywozu z kraju.

Nie byłby to możliwe do zrealizowania bez ścisłej współpracy kierowników fikcyjnych placówek medycznych z lekarzami wystawiającymi zapotrzebowania na produkty lecznicze oraz kierownikami aptek, którzy ukrywali leki przed pacjentami, przekazując je do fikcyjnych przychodni.

 

Korzyść z przestępstwa

Jak dotychczas ustalono, członkowie obu grup przestępczych uzyskali korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 7 mln złotych. Korzyści te były lokowane w nieruchomościach, papierach wartościowych, a także luksusowych pojazdach.

Zabezpieczenia majątkowe

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta bankowe członków grup przestępczych. Na kontach członków grupy praz powiązanych z nimi podmiotów ujawniono ponad 10 mln. złotych. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak również zatrzymane pojazdy, zostały zabezpieczone przez prokuraturę na poczet kar grożących przestępcom.

 

Zatrzymania

W sprawie zatrzymano już łącznie 37 osób. Wobec 9 stosowny jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanym 19 lutego 2020 r. 16 osobom, wśród których są między innymi kierownicy aptek, farmaceuci i pracownicy aptek kontrolowanych przez grupę przestępczą, zostaną przedstawione zarzuty:

– udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego obrotu środkami farmaceutycznymi, posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami w tym fakturami VAT oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, a także prania brudnych pieniędzy.

 

Zatrzymani farmaceuci wystawili faktury VAT sprzedaży produktów leczniczych rzekomo na rzecz podmiotów leczniczych, a w rzeczywistości dla utworzonej przez przestępców hurtowni farmaceutycznej, na potrzeby odwróconego łańcucha dystrybucji, na łączną kwotę nie mniejszą niż 6.400.000 zł.

 

W trakcie przeszukań apteki należącej do jednej z podejrzanych, zabezpieczono 8 kartonów produktów leczniczych, zawierających przeterminowane leki, a także 100 opakowań leków deficytowych.

 

Na poczet kar o charakterze majątkowym zabezpieczono 5 pojazdów o wartości przekraczającej 300 tysięcy zł., a także gotówkę w kwocie ponad 60 tysięcy zł.

Wobec 15 zatrzymanych osób prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci wysokich poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju, a także zawieszenia w wykonywaniu zawodu farmaceuty oraz funkcji kierownika apteki.

 

W stosunku do jednego z podejrzanych, z uwagi na jego wiodącą rolę w przestępstwach i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zarzucone podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: PIxabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY