MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 22 kwietnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

klepsydra copyRzecznik Praw Obywatelskich poparł skargi na orzeczenie referendarza sądowego o wpisie likwidacji spółki prowadzącej "Dziennik Wschodni”. Przeciwko wpisowi likwidacji byli oprócz Rzecznika mniejszościowi wspólnicy (dziennikarze redakcji) i prokurator okręgowy.Sąd uwzględnił złożone skargi i uchylił postanowienie referendarza

 

Spółka wydająca w Lublinie „Dziennik Wschodni” została postawiona w stan likwidacji. Jej likwidator rozwiązał stosunki pracy z dziennikarzami i szefostwem gazety

RPO przyłączył się do sprawy likwidacji spółki, ponieważ zamknięcie dziennika wpływa na realizację prawa obywateli do wolności słowa gwarantowanego w Konstytucji. RPO wystąpił też do Państwowej Inspekcji sprawy o zbadanie, czy likwidator spółki nie naruszył praw pracowniczych.

 

Co postanowił sąd w Lublinie?

Dopuścił do udziału wszystkich wspólników i uwzględnił skargi złożone na orzeczenie referendarza sądowego:

uchylając zaskarżone postanowienie oraz wykreślając/zmieniając dokonany nim wpis do rejestru przedsiębiorców;

umarzając postępowanie w sprawie;odwołując dotychczasowego kuratora;

orzekając o poniesieniu kosztów przez każdego uczestnika we własnym zakresie.

 

Zasadniczym motywem uchylenia skarżonego postanowienia był – zgodnie ze stanowiskiem procesowym RPO – brak orzeczenia sądowego/uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki.

W takich warunkach, co podkreślił sąd, nie można było wpisać likwidacji spółki do rejestru przedsiębiorców.

Sąd stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie było orzeczeniem rozwiązującym spółkę. Toczy się natomiast odrębnie proces o rozwiązanie spółki i – o ile wspólnicy nie dojdą do porozumienia – to w jego ramach powinno dojść do rozstrzygnięcia konfliktu.

 

W motywach swojego rozstrzygnięcia podkreślił, że sprawa ma szczególny charakter ze względu na to, że dotyczy spółki prowadzącej ważny na lokalnym rynku tytuł prasowy, a przez to dotyka także konstytucyjnie chronionej (także przez sądy) wolności słowa. Motywując odwołanie dotychczasowego kuratora, sąd podkreślił, że swoimi dotychczasowymi działaniami kurator podważył zaufanie do działania sądu i nie dokonał odpowiedniego wyważenia racji „gospodarczych” ze „społecznymi”.

 

Od postanowienia sądu przysługuje apelacja.

 

 

 

MS

RPO

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY