MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

KFGPrezes UOKiK nałożył łącznie 160 tys. zł kar na firmę KFG i jej szefa za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

 

Spółka KFG prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem stron internetowych www.krajowyfunduszgwarancyjny.pl oraz www.kfgsa.pl.

Zachęcała na nich do inwestowania w produkty finansowe powiązanej firmy Obligacje Społeczne P.S.A. Obie spółki sugerowały, że są to „obligacje” lub „obligacje społeczne”, chociaż w rzeczywistości były to oprocentowane pożyczki, których konsumenci mieli udzielać przedsiębiorcy. Spółka Obligacje Społeczne została w czerwcu 2022 r. ukarana decyzją Prezesa UOKiK.

 

Spółka KFG na swojej stronie internetowej wykorzystała logotypy Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Używanie znanych logotypów mogło wywołać u konsumentów mylne wrażenie, że oferowane produkty objęte są systemem nadzoru lub gwarancji. Konsument widząc logotypy KNF, BFG, UFG, PFR mógł przypuszczać, że zostały umieszczone za wiedzą i zgodą tych instytucji, co w nieuzasadniony sposób mogło podnosić atrakcyjność prezentowanych produktów.

Ta niezgodna z prawem praktyka mogła wpływać na decyzje zakupowe klientów oraz ich przekonanie, że pieniądze zainwestowane w promowany produkt są zabezpieczone.

 

Ponadto KFG na swojej stronie internetowej oraz na profilu Facebook posługuje się nazwą „Krajowy Fundusz Gwarancyjny”. Może to wprowadzać konsumentów w błąd, że KFG to podmiot ustawowy działający w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wywoływanie przez spółkę takiego przekonania mogło zwiększać wiarygodność prezentowanej na stronie oferty „obligacji społecznych” i dodatkowo zachęcać do ich kupowania.

 

Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów odpowiedzialność finansową poniesie zarówno spółka KFG, jak i jedyny członek jej zarządu, który umyślnie doprowadził do nieprawidłowości. Nałożone kary wynoszą łącznie prawie 160 tys. zł.

 

Zgodnie z sentencją decyzji „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na:

KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości (...)” łącznie 89 505 zł„(...)

Mateusza Wojciecha Kurczka – członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez przedsiębiorcę KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy (...)” kary w łącznej wysokości 70 000 zł.

 

- Prezes spółki KFG odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii firmy. Osobiście angażował się we wszystkie aspekty działalności spółki. Nie ulega wątpliwości, że miał świadomość nieuprawnionego wykorzystania logotypów instytucji finansowych oraz stosowania wprowadzającego w błąd określenia „Krajowy Fundusz Gwarancyjny”. Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

 

UOKiK o działaniach KFG i jej prezesa zawiadomił Prokuraturę Krajową.

 

 

 

LS

UOKiK

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY