MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  2 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

forsa 2Zatrzymano 10 osób zamieszanych w proceder handlu i posługiwania się certyfikatami poświadczającymi nieprawdę co do faktycznego zaszczepienia się przeciwko COVID – 19

 

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenia prawa kwalifikowane z art. 228 § 1 i 3 kk, poświadczania nieprawdy w dokumentach kwalifikowane z art. 271 § 1 i 3 kk, wyłudzeń na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia kwalifikowane z art. 286 § 1 kk, a także płatnej protekcji kwalifikowane z art. 230 § 1 kk.

 

Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Prokurator ustalił, że osobami biorącymi udział w przestępczym procederze byli pracownicy jednego z punktu szczepień w Oławie, którzy posiadali uprawnienia do rejestrowania i kwalifikowania osób do szczepienia oraz do wprowadzania do systemu e – zdrowie danych zaszczepionych osób, co wiązało się z wystawieniem tzw. paszportu covidowego.

Za dokonanie do systemu wpisu poświadczającego nieprawdę co do faktycznego zaszczepienia się przeciwko chorobie COVID – 19, były pobierane „opłaty” w wysokości od 100 do 500 złotych.

 

W trakcie postępowania prokurator ustalił osoby które w okresie wakacyjnym (lipiec 2021 r.) zapłaciły za dokonanie poświadczającego nieprawdę wpisu do systemu e – zdrowie o rzekomo wykonanym szczepieniu jednodawkową szczepionką.

 

Ponadto ustalono, że dane te trafiały do osób wprowadzających wpisy o fikcyjnych szczepieniach poprzez co najmniej trzech pośredników powiązanych ze środowiskami pseudokibiców wrocławskiego klubu piłkarskiego.

Dane osób, niezbędne do dokonania wpisu w systemie e -zdrowie, takie jak imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu, czy e – mail były przesyłane na telefony komórkowe dwóch ustalonych mężczyzn, którzy następnie przekazywali je pracownikom mobilnego punktu szczepień.

 

Pośrednicy określali również kwotę, jaką należy uiścić za fikcyjne szczepienie, z której część zatrzymywali dla siebie, również czerpiąc korzyści majątkowe z tego przestępczego procederu.

 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec dwóch podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 50 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

 

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY