MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

graph 3078539 960 720W pierwszym kwartale 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 5,6 mln turystów, którym udzielono 14,5 mln noclegów, tj. odpowiednio o 17,3% (1,2 mln) i 13,6% (2,3 mln) mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

W dwóch pierwszych miesiącach kwartału odnotowano wzrosty zarówno liczby korzystają- cych, jak i udzielonych noclegów w porównaniu do analogicznych okresów 2019 r., w styczniu wzrost liczby turystów wyniósł 7,9%, a liczby udzielonych noclegów 8,4%; natomiast w lutym odnotowano wzrosty odpowiednio o 8,7% i 8,3%.
 

W marcu liczba korzystających z turystycznych obiektów noclegowych spadła o 63,3%, a liczba udzielonych noclegów o 56,7%. Większe spadki dotyczyły turystów zagranicznych, których w marcu 2020 r. było mniej o 69,1% przy równoczesnym spadku liczby udzielonych noclegów o 63,8% w porównaniu z marcem ub.r. Na zmniejszenie liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych (i udzielonych im noclegów) miały wpływ ograniczenia działalności obiektów noclegowych oraz przemieszczania się osób wprowadzone w połowie marca br. w związku z pandemią COVID-19.

 

Wśród osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym kwartale 2020 r. najwięcej skorzystało z noclegów w hotelach - 3,9 mln osób. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. był to spadek o 17,9%, tj. o 852,4 tys. Wśród pozostałych rodzajów turystycznych obiektów noclegowych najwięcej korzystających odnotowano w ośrodkach wczasowych (199,1 tys. osób) oraz w zakładach uzdrowiskowych (187,4 tys.). W porównaniu z analogicznym kwartałem ub. roku liczba turystów nocujących w ośrodkach wczasowych była mniejsza o 15,0%, a w zakładach uzdrowiskowych o 6,1%.

 

Największy spadek liczby turystów odnotowały motele, domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe (po ok. 30%). Turystom przebywającym w hotelach udzielono 7,8 mln noclegów, tj. o 14,7% mniej niż przed rokiem.
 

Znaczącą liczbę noclegów udzielono również w zakładach uzdrowiskowych (2,1 mln), innych obiektach hotelowych (1,2 mln) oraz ośrodkach wczasowych (917,5 tys.). Najbardziej, bo po ok. 1/4 zmniejszyła się liczba noclegów udzielonych turystom w schroniskach młodzieżowych i ośrodkach kolonijnych.

  

 

LS
Źródło: GUS, opracowanie własne na podstawie danych GUS

zdjęcie: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY