MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 30 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 2546124 340Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymano 21 osób, którym przedstawione zostały zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zbrodni vatowskiej, prania brudnych pieniędzy, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, a także przestępstw skarbowych

 

Zatrzymania były związane ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT.

Ponadto grupa podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących ze wskazanych powyżej przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku. Członkowie grupy tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową, w tym dowody wpłat i wypłat, ujmowane w księgach rachunkowych oraz umowy cywilnoprawne w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

 

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza wystawiła kilka tysięcy faktur na kwotę ponad 63 mln zł, a straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 13 mln zł.

 

W toku przeprowadzonych czynności dokonano przeszukania miejsc zamieszania i aktualnego pobytu osób zatrzymanych, siedzib czterech spółek oraz ośmiu biur rachunkowych, jak również zabezpieczono dokumentację podmiotów biorących udział w przestępczym procederze.

 

Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych oraz dokonano blokad 29 rachunków bankowych, która przekroczyła kwotę ponad 2 milionów złotych.

 

Zakresem śledztwa objętych jest aktualnie 47 podejrzanych oraz 257 firm z terenu całego kraju.

 

Podejrzanym grożą kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY