MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 11 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

copyright 3360802 1280Urząd Patentowy RP ponawia ostrzeżenia przed oszustami wyłudzającymi opłaty za ochronę znaków towarowych i wynalazków na podstawie sfałszowanych decyzji oraz składa kolejne zawiadomienia do prokuratury

 

Urząd Patentowy RP zwraca się do wszystkich osób i podmiotów dokonujących opłat urzędowych w związku ze zgłaszaniem znaków towarowych i wynalazków o dokładną weryfikację numeru konta, na które dokonywane są tego typu przelewy. Poniżej właściwy numer rachunku bankowego służący wnoszeniu opłat do Urzędu Patentowego:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

 

Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Zrobienie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych i nie ma żadnego wpływu na ochronę przedmiotów własności przemysłowej

 

Wszystkim zgłaszającym znaki towarowe oraz pełnomocnikom zgłaszających Urząd Patentowy RP zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości otrzymanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy RP prosi o telefoniczne zgłaszanie takich przypadków (+48 22) 579 05 55 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl do Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.

 

 

Urząd Patentowy RP w trybie natychmiastowym skierował 30 lipca 2019 r. zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o podejrzeniu dokonania przestępstw polegających na podrobieniu dokumentów, nieuprawnionemu posługiwaniu się pieczęcią urzędową oraz usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Przygotowywane są kolejne doniesienia dotyczące korespondencji związanej z wyłudzaniem opłat za ochronę wynalazków.

 

 

 

LS

MPiT

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY