MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 6 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sos 106826 340Prezes UOKiK nałożył ponad 3 mln zł kary na spółkę Neuca.To dotychczas najwyższa kara nałożona w postępowaniach antyzatorowych

 

 

- Postępowanie w przedmiocie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych potwierdziło, że praktyką spółki Neuca było opóźnianie się z zapłatą wynagrodzenia swoim kontrahentom - powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Administracyjna kara pieniężna nałożona przez Prezesa UOKiK wyniosła ponad 3 miliony zł.

 

Wysokość sankcji pieniężnej – z uwagi na obowiązujący wzór - odzwierciedla skalę wygenerowanego przez spółkę zatoru płatniczego w gospodarce, który w badanym okresie przekroczył miliard złotych.

 

Zgodnie z przepisami, wysokość kary administracyjnej obliczana jest według wzoru i oprócz wysokości niezapłaconego w terminie świadczenia pieniężnego, zależy również od obowiązujących w momencie wydania decyzji odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz długości samego opóźnienia. Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 mln złotych.

 

 

- Działania Neuca S.A. są o tyle naganne, że dotyczą spółki z branży farmaceutycznej, która nie ucierpiała w dobie pandemii i od której sprawnego funkcjonowania zależy zdrowie wielu Polaków. Nie ma tym samym usprawiedliwienia dla sytuacji, w której jeden z największych na rynku farmaceutycznym podmiotów nie reguluje terminowo swoich zobowiązań i finansuje własną działalność kosztem innych przedsiębiorców – dodaje Chróstny.

 

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie było racjonalnego uzasadnienia dla opóźnień w płatnościach. Wyjaśnienia spółki, wskazujące na trudną sytuację i brak otrzymywania płatności od swoich kontrahentów - nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

 

Odstąpienie od wymierzenia kary - pięć decyzji

Dodatkowo, Prezes UOKiK stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem się świadczeń pieniężnych przez pięciu przedsiębiorców:

Anwim S.A. z Warszawy – spółka zajmująca się hurtową sprzedażą paliw,

Zakłady Mięsne Skiba S.A. z Chojnic – spółka z branży przetwórstwa mięsa,

Amica S.A. z Wronek - producent sprzętu gospodarstwa domowego,

Oninnen sp. z o.o. z Warszawy – zajmująca się sprzedażą hurtową,

Altrad-Mostostal S.A. z Siedlec - działająca w branży budowlanej.

 

Wobec tych firm Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Aktualne brzmienie obowiązujących przepisów ustawy antyzatorowej obliguje Prezesa UOKiK do każdorazowego odstąpienia od wymierzania kary w sytuacji, gdy suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych oraz otrzymanych po terminie przez te firmy jest wyższa od wygenerowanego przez nie zatoru.

 

 

 

MS

UOKiK

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY