MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 5 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money 2928309 340 2W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zakończono czynności procesowe z zatrzymanymi w toku śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, obecnymi i byłymi urzędnikami skarbowymi, działającymi w latach 2009 - 2017 na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty

 

W toku prowadzonego śledztwa pozyskano materiał dowodowy, z którego wynika, że pracownicy urzędu skarbowego nienależycie zabezpieczali roszczenia publicznoprawne Skarbu Państwa. Działania te doprowadziły m.in. do uzyskiwania nienależnych zwrotów podatku VAT oraz ukrycia przez nierzetelnych podatników majątku, który powinien podlegać egzekucji administracyjnej.

 

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 par. 2 kodeku karnego. Grozi za nie do kara 10 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

W stosunku do wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie po 30.000,00 zł, natomiast w stosunku do czterech osób podejrzanych, które nadal są urzędnikami, zastosowano dodatkowo środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach pracownika organów administracji skarbowej.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem, w związku z czym nie są wykluczone zatrzymania kolejnych osób.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY