MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cereal 1866559 340Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń mienia, popełnionych w związku z działalnością Grupy Producenckiej ,,Nasze Zboża” spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Borki Kosy. Działająca od 2012 roku spółka zajmowała się głównie obrotem zbożami. Nabywała też od różnych dostawców środki chemiczne do produkcji i ochrony zboża

 

Wczoraj prokurator ogłosił zarzuty dwóm podejrzanym: Sławomirowi I. – Przewodniczącemu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych oraz szefowi ugrupowania Ruch Społeczny Rzeczpospolitej Polskiej, a także jego synowi – Damianowi I. W spółce Grupa Producencka ,,Nasze Zboża” spółka z o.o. Sławomir I. był prokurentem, a jego syn Damian I. pełnił funkcję prezesa zarządu i faktycznie zajmował się sprawami spółki.

 

Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani nabywali od licznych wytwórców rzepak, kukurydzę, owies, żyto i inne zboża, a także kupowali od różnych podmiotów środki służące ochronie roślin, nawozy sztuczne i inne mienie niezwiązane bezpośrednio z obrotem zbożami, np. cement, gaz LPG, wyroby hutnicze, beton, sprzęt kontrolno–pomiarowy.

Nie płacili przy tym za nabyte mienie i wykonane usługi. Co istotne podejrzani dokonywali zakupu różnego rodzaju towarów oraz usług mając świadomość, że zapłata za nabyte mienie i usługi nie zostanie uiszczona. Spółka nie posiadała bowiem środków na regulowanie zaciąganych zobowiązań. W związku z tym prokurator zarzucił Sławomirowi I. i Damianowi I. popełnienie oszustw na szkodę licznych podmiotów.

 

Obu podejrzanym zarzucono także uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 41 tysięcy 975 złotych. W organie podatkowym złożyli oni nierzetelne faktury VAT wystawione na rzecz Grupy Producenckiej Nasze Zboża sp. z o.o., dokumentujące usługi, które faktycznie nie zostały wykonane.

 

Zarzuty stawiane przez prokuratora Sławomirowi I. i Damianowi I. dotyczą także uszczuplenia podatku VAT w kwocie 99 tysięcy 509 złotych, poprzez niedokonanie obowiązkowej korekty w zakresie odliczonej kwoty podatku VAT. Kwota odliczenia, które należało skorygować, wynikała z poszczególnych faktur VAT potwierdzających nabycie przez spółkę różnego rodzaju towarów i usług, za które jednak spółka nie uregulowała należności wobec wierzycieli w okresie 150 dni od ustalonych terminów płatności.

 

Kolejne nieprawidłowości w działaniach spółki dotyczą zaniechania składania przez Damiana I. w wymaganym terminach w latach 2015, 2016 i 2017 sprawozdań finansowych z działalności spółki. Zachowanie takie wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

 

Podejrzani mają zakaz skupu zboża i innych płodów rolnych

Po przesłuchaniu Sławomira I. i Damiana I. w charakterze podejrzanych wczoraj (23 lipca 2018 roku) prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych w wysokości po 30 tysiące złotych oraz zakazów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie skupu zboża i innych płodów rolnych.

 

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte po analizie złożonego w 2016 roku zawiadomienia dwojga pokrzywdzonych. Spółka zakupiła od nich rzepak o wartości ponad 39 tysiące złotych i nie uiściła zapłaty za to mienie.

 

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że skala wyłudzeń mienia dokonanych w związku z oszukańczą działalnością spółki Grupa Producencka ,,Nasze Zboża” spółka z o.o. w okresie od 2013 roku do 31 marca 2016 roku sięga kwoty 1 miliona 897 tysięcy 887 złotych, co stanowi mienie znacznej wartości.

 

Obecnie status pokrzywdzonych działalnością spółki posiada ponad 40 osób.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY