MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  7 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

house 2368389 960 720GUS opublikował informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych

 

Wielkość sprzedaży nieruchomości

Transakcje odnotowane w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) w 2018 roku, będące podstawą opracowania, stanowią 89,6% liczby aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości odnotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2018 roku.

Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2018 roku była o 11,2% wyższa w stosunku do roku 2017. Wartość przeprowadzonych transakcji ogółem wzrosła o 18,5% w stosunku do roku 2017. Liczba nieruchomości lokalowych sprzedanych w 2018 roku wzrosła o 12,4%, a ich wartość o 18,8% w stosunku do 2017 roku.

 

W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych odnotowano wzrost liczby transakcji o 12,1%, a ich wartości o 17,3% w stosunku do 2017 roku. Liczba transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi w 2018 roku wzrosła o 9,0% natomiast wartość transakcji o 19,3% w stosunku do 2017 roku.

W 2018 roku większość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miała miejsce na obszarach miejskich.

W miastach zawarto 62,2% ogólnej liczby transakcji nieruchomościami, których wartość stanowiła 76,9% obrotów nieruchomościami.

 

Najwięcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miało miejsce w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Najmniejsze obroty nieruchomościami w ujęciu ilościowym i wartościowym odnotowano w województwach świętokrzyskim i opolskim.

 

Większość transakcji zarejestrowanych w RCiWN dotyczyła nieruchomości lokalowych, których liczba stanowiła 48,9%, a wartość 49,2% wszystkich transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiły 34,1% liczby i 21,7% wartości zarejestrowanych transakcji. Nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiły 17,0% liczby i 29,1% zarejestrowanych transakcji.

W 2018 roku na polskim rynku lokali mieszkalnych przeważał obrót na rynku wtórnym (60,1% liczby i 53,4% wartości sprzedanych lokali mieszkalnych). Na rynku lokali mieszkalnych najczęściej sprzedawano lokale mieszkalne o powierzchni od 40,1 do 60 m2.

Obrót lokalami niemieszkalnymi stanowił 7,9% liczby, 7,2% wartości i 9,0% powierzchni użytkowej sprzedanych nieruchomości lokalowych.

 

W 2018 roku, w obrocie nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi dominująca rolę odgrywały nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, które stanowiły 66,6% w ujęciu ilościowym i 51,5% w ujęciu wartościowym. Transakcje nieruchomościami rolnymi zabudowanymi w ujęciu ilościowym i wartościowym stanowiły odpowiednio 12,9% i 4,6%. Nieruchomości zabudowane pozostałe stanowiły 20,5% liczby i 43,9% wartości sprzedanych nieruchomości zabudowanych.

 

W obrocie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi największy udział pod względem ilościowym stanowiły nieruchomości rolne niezabudowane (60,8% liczby i 44,3% wartości transakcji). Transakcje nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę stanowiły 38,0% liczby i 55,3% wartości, a transakcje nieruchomościami leśnymi niezabudowanymi stanowiły 1,2% liczby i 0,4% wartości sprzedanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

 

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 roku na rynku pierwotnym wyniosła 55,9 m2, a lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku wtórnym – 53,0 m2.

Średnia powierzchnia użytkowa lokali handlowo-usługowych sprzedanych w 2018 roku wyniosła 101,4 m2, lokali biurowych – 171,4 m2, lokali produkcyjnych – 872,7 m2, a garaży – 36,7 m2.

 

Średnia powierzchnia ewidencyjna nieruchomości rolnych niezabudowanych, będących przedmiotem obrotu w 2018 roku, wyniosła ok. 0,83 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 0,19 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 1,45 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 0,60 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 0,31 ha, a nieruchomości leśnych niezabudowanych – 0,95 ha.

 

Ceny nieruchomości

W 2018 roku ceny lokali mieszkalnych były o 6,5% wyższe niż przed rokiem (w 2017 roku – o 3,8%).

Wzrost cen wystąpił zarówno na rynku pierwotnym, jaki i na rynku wtórnym (odpowiednio o 5,5% i 7,6%).

 

W 2018 roku na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wydawano średnio 311,9 tys. zł, a na rynku wtórnym – 237,0 tys. zł. Średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym osiągnęła poziom 5 581 zł, a na rynku wtórnym – 4 468 zł. Mediana cen za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 5 182 zł, a na rynku wtórnym – 3 807 zł.

 

Średnia cena pojedynczego lokalu handlowo-usługowego wyniosła 692,6 tys. zł, lokalu biurowego – 921,7 tys. zł, lokalu produkcyjnego – 1 448,4 tys. zł, a garażu – 31,9 tys. zł. Średnia cena za 1 m2 lokali handlowo-usługowych wyniosła 6 830 zł, lokali biurowych – 5 376 zł, lokali produkcyjnych – 1 660 zł, a garaży – 869 zł.

 

Średnia cena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wyniosła 316,9 tys. zł, nieruchomości rolnych zabudowanych – 148,0 tys. zł, a nieruchomości zabudowanych pozostałych – 878,5 tys. zł.

 

Średnia cena nieruchomości rolnych niezabudowanych wyniosła 103,9 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 127,8 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 562,8 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 621,7 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 229,9 tys. zł, a nieruchomości leśnych niezabudowanych – 46,4 tys. zł.

 

Średnia cena za 1 ha powierzchni ewidencyjnej nieruchomości rolnych niezabudowanych sprzedanych w 2018 roku w Polsce wyniosła ok. 125,5 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 669,3 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 386,9 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 1 040,7 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 733,6 tys. zł, a nieruchomości leśnych niezabudowanych – 48,9 tys. zł.

 fence 238475 960 720

 

 

MS, TK

GUS

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY