MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 3 marca 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

osiedle 2259364 960 720W 2019 roku odnotowano 468,3 tys. transakcji w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), będące podstawą niniejszego opracowania, które stanowią 83,3% liczby aktów notarialnych dotyczą- cych sprzedaży nieruchomości odnotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

 obr nieruch 2019

Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2019 roku była o 0,4% niższa w stosunku do roku 2018. Wartość przeprowadzonych transakcji ogółem wzrosła zaś o 0,5% w stosunku do roku 2018.

 

Liczba nieruchomości lokalowych sprzedanych w 2019 roku wzrosła o 0,7%, a ich wartość o 7,6% w stosunku do 2018 roku. W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych odnotowano spadek zarówno liczby transakcji (o 0,6%) jak i ich wartości (o 5,9%) w stosunku do 2018 r. Nieruchomości gruntowe niezabudowane w 2019 roku spadły zarówno w ujęciu ilościowym (o 1,8%) jak i w ujęciu wartościowym (o 7,0%) w stosunku do 2018 roku.

 

W 2019 roku większość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miała miejsce na obszarach miejskich. W miastach zawarto 61,1% ogólnej liczby transakcji nieruchomościami, których wartość stanowiła 75,4% obrotów nieruchomościami.

 

Najwięcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miało miejsce w województwie mazowieckim. Najmniejsze obroty nieruchomościami w ujęciu ilościowym i wartościowym odnotowano w województwach świętokrzyskim i opolskim.

Większość transakcji zarejestrowanych w RCiWN dotyczyła nieruchomości lokalowych, których liczba stanowiła 49,4%, a wartość 52,7% wszystkich transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiły 33,7% liczby i 20,1% wartości zarejestrowanych transakcji. Nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiły 16,9% liczby i 27,2% zarejestrowanych transakcji.

W 2019 roku na polskim rynku lokali mieszkalnych przeważał obrót na rynku wtórnym (61,8% liczby i 56,1% wartości sprzedanych lokali mieszkalnych). Na rynku lokali mieszkalnych najczęściej sprzedawano lokale mieszkalne o powierzchni od 40,1 do 60 m2 . Obrót lokalami niemieszkalnymi stanowił 7,6% liczby, 6,5% wartości i 7,6% powierzchni użytkowej sprzedanych nieruchomości lokalowych.

W 2019 roku, w obrocie nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi dominująca rolę odgrywały nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, które stanowiły 67,5% w ujęciu ilościowym i 56,4% w ujęciu wartościowym. Transakcje nieruchomościami rolnymi zabudowanymi w ujęciu ilościowym i wartościowym stanowiły odpowiednio 12,5% i 5,6%.

Nieruchomości zabudowane pozostałe stanowiły 20,0% liczby i 38,0% wartości sprzedanych nieruchomości zabudowanych. W obrocie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi największy udział pod względem ilościowym stanowiły nieruchomości rolne niezabudowane (60,4% liczby i 47,0% wartości transakcji).

Transakcje nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę stanowiły 38,3% liczby i 52,4% wartości, a transakcje nieruchomościami leśnymi niezabudowanymi stanowiły 1,3% liczby i 0,6% wartości sprzedanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

 

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 roku na rynku pierwotnym wyniosła 56,8 m2 , a lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku wtórnym – 53,2 m2  Średnia powierzchnia użytkowa lokali handlowo-usługowych sprzedanych w 2019 roku wyniosła 75,4 m2 , lokali biurowych – 92,3 m2 , a garaży – 34,6 m2.  

Średnia powierzchnia ewidencyjna nieruchomości rolnych niezabudowanych, będących przedmiotem obrotu w 2019 roku, wyniosła 0,80 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 0,18 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 1,00 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 0,48 ha, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 0,32 ha, a nieruchomości leśnych niezabudowanych – 0,93 ha.

 

Ceny nieruchomości

W 2019 roku ceny lokali mieszkalnych były o 8,7% wyższe niż przed rokiem (w 2018 roku – o 6,5%). Wzrost cen wystąpił zarówno na rynku pierwotnym, jaki i na rynku wtórnym (odpowiednio o 6,7% i 10,4%).

W 2019 roku na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wydawano średnio 326,6 tys. zł, a na rynku wtórnym – 257,6 tys. zł. Średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym osiągnęła poziom 5 752 zł, a na rynku wtórnym – 4 840 zł.

Mediana cen za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 5 395 zł, a na rynku wtórnym – 4 241 zł.

Średnia cena pojedynczego lokalu handlowo-usługowego wyniosła 590,3 tys. zł, lokalu biurowego – 516,1 tys. zł, a garażu – 41,5 tys. zł.

Średnia cena za 1 m2 lokali handlowo-usługowych wyniosła 7 833 zł, lokali biurowych – 5 592 zł, a garaży – 1 200 zł.

Średnia cena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wyniosła 331,1 tys. zł, nieruchomości rolnych zabudowanych – 175,6 tys. zł, a nieruchomości zabudowanych pozostałych – 753,3 tys. zł.

Średnia cena nieruchomości rolnych niezabudowanych wyniosła 104,3 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 131,1 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 776,4 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 628,1 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 193,9 tys. zł, a nieruchomości leśnych niezabudowanych – 61,8 tys. zł.

Średnia cena za 1 ha powierzchni ewidencyjnej nieruchomości rolnych niezabudowanych sprzedanych w 2019 roku w Polsce wyniosła 130,4 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 726,1 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową – 703,1 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową – 1 302,7 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną – 604,4 tys. zł, a nieruchomości leśnych niezabudowanych – 66,4 tys. zł.

 

 

 

LS

GUS

foto i opracowanie: GUS

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY