MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 2 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

petrol 996617 960 720Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 14 osób. Wchodziły one w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnoskarbowych polegających na uszczuplaniu podatku akcyzowego i VAT poprzez sprzedaż tzw. innych paliw ciekłych

 

W zatrzymaniach brało udział prawie 250 funkcjonariuszy CBŚP oraz KAS z całego kraju. Po doprowadzaniu do prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych. Przeprowadzono przeszukania 80 miejsc, w tym posesji położonej w miejscowości Boczów, gdzie ujęto na gorącym uczynku dwóch sprawców w trakcie przelewania oleju smarowego z pojemników typu mauzer do cysterny paliwowej.

 

Uszczuplenia podatku akcyzowego i VAT

Śledztwo prowadzone przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw karnoskarbowych, które polegały na uszczuplaniu podatku akcyzowego i VAT poprzez sprzedaż tzw. innych paliw ciekłych jako oleju napędowego.

 

Śledzcy ustalili, że sprawcy nie uiszczali należnego podatku akcyzowego od zmiany przeznaczenia produktów energetycznych na inne paliwa ciekłe służące do napędzania silników. Ponadto zatrzymani nie płacili również podatku VAT poprzez wykorzystanie funkcjonowania tzw. znikających podatników w ciągach transakcji fakturowych, tworzonych dla ostatecznych sprzedawców innych paliw ciekłych.

Z przestępstwami tymi związane były operacje finansowe służące maskowaniu braku realnych transakcji pomiędzy poszczególnymi podmiotami wykazywanymi w plikach JPK oraz praniu pieniędzy.

Prokurator ustalił, że uszczuplenie należności publicznoprawnej wynosi co najmniej 40 milionów złotych.

 

Zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3. Ponadto zatrzymanym przedstawiano zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, tzw. prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz przestępstwa z 31 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw.

 

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec sześciu osób wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie, przy czym wobec jednej osoby areszt zostanie zmieniony na poręczenia majątkowe z chwilą wpłaty 100 tysięcy złotych.

 

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki w postaci dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z pozostałymi osobami z grupy przestępczej oraz poręczenia majątkowe w kwotach 30 tysięcy i 50 tysięcy złotych.

 

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY