MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

barbed wire 1408454 340Sąd Rejonowy w Świeciu wydał wyrok skazujący w sprawie przeciwko 7 osobom oskarżonym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy. Oskarżeni odpowiadali za szereg przestępstw polegających na posługiwaniu się, w ramach zarejestrowanych działalności gospodarczych, fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, opiewającymi łącznie na wielomilionowe kwoty brutto

 

Do popełnienia tych przestępstw doszło w latach 2008 - 2011 na terenie różnych miejscowości w kraju.

 

Kary bez warunkowego zawieszenia ich wykonania

Sąd Rejonowy w Świeciu, uznając winę oskarżonych oraz uwzględniając wnioski złożone przez prokuratora, wymierzył oskarżonym surowe kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania: od roku i 6 miesięcy do 4 lat.

Ponadto oskarżeni będą musieli uiścić kilkudziesięciotysięczne grzywny. Orzeczono wobec nich także, na wniosek prokuratora, środki karne w postaci kilkuletnich zakazów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie złomem.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Skarb Państwa stracił ponad 11 milionów złotych

Skierowany do Sądu w grudniu 2016 roku akt oskarżenia był efektem nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy śledztwa w sprawie uszczuplenia należności publicznoprawnych w związku z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi i poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT dotyczącymi obrotu złomem w zakresie działalności gospodarczych prowadzonych przez różne podmioty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także innych miejscowości w kraju.

 

Jak ustalono, wystawiane przez oskarżonych faktury, fałszywie dokumentowały nie mające w rzeczywistości miejsca zakupy złomu objęte stawką podatku VAT 22%, a następnie przekazywane były kilku podmiotom gospodarczym, gdzie wprowadzane były do rejestrów VAT. Oskarżeni, w ramach przyjętego podziału ról, poświadczali także nieprawdę w księgach rachunkowych, a także podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7, nie mając podstaw do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nierzetelnych faktur VAT i innych zakupów nieudokumentowanych odpowiednimi fakturami oraz zaniżając tzw. podatek należny.

W ten sposób doprowadzili oni do uszczupleń należności publicznoprawnych – w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych – w wielkiej wartości w łącznej kwocie przekraczającej 11 milionów złotych.

Z przestępczego procederu część z oskarżonych uczyniła sobie stałe źródło dochodu.

 

Orzeczono przepadek ponad 18 milionów złotych

Surową karę pozbawienia wolność orzekł także 25 września 2018 roku bydgoski Sąd Okręgowy wobec Adama K. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy oskarżyła go o popełnienie sześciu przestępstw związanych z funkcjonowaniem zarejestrowanej przez niego firmy wykorzystywanej do obrotu nierzetelnymi, nieprawdziwymi dokumentami finansowo-księgowymi w procederze tzw. legalizowania złomu niewiadomego pochodzenia. Do ich popełnienia doszło od września 2010 roku do lipca 2013 roku w Pile, Inowrocławiu i innych miejscowościach w kraju.

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, uwzględniając wnioski prokuratora i uznając winę oskarżonego, wymierzył mu karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Orzekł także grzywnę oraz przepadek kwoty ponad 18 milionów złotych jako pochodzącej z przestępstwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Oskarżony brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej

W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy ustalono, że Adam K. pełnił w przestępczym procederze rolę tzw. „słupa”. Brał on udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z karuzelowym obrotem fikcyjnymi i podrobionymi fakturami z wykorzystaniem powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, pozyskiwaniem z nielegalnych źródeł oraz legalizacją złomu i innych towarów niewiadomego pochodzenia, poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, w tym w fakturach VAT oraz w dokumentacji podatkowej, posługiwaniem się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami, wprowadzaniem w błąd organów podatkowych co do okoliczności wystąpienia czynności podlegających opodatkowaniu i ich wysokości celem uszczuplenia należności publicznoprawnych oraz podejmowaniem szeregu działań mających na celu legalizację środków finansowych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z działalności przestępczej, a polegających na udaremnieniu lub znacznym utrudnieniu stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.

 

Rola oskarżonego polegała na rejestracji i pozorowaniu prowadzenia dla potrzeb przestępczego procederu działalności gospodarczej, przyjmowaniu podrobionych i poświadczających nieprawdę faktur VAT od innych podmiotów działających w tej grupie oraz wystawianiu in blanco w imieniu własnej firmy poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT potwierdzających rzekome zbywanie złomu, palet drewnianych, granulatu srebra, sztabek złota i innych towarów celem legalizacji ich pochodzenia. Dokumenty te wykorzystywano m.in. do późniejszych rozliczeń z organami skarbowymi.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY