MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 24 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

kitty 491013 960 720Do tej pory osoba, która wykupiła odwołany wyjazd dostaje propozycję vouchera do zrealizowania na innych wyjazd. Jeśli się na to nie zgodzi, po 180 dniach otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy

 

Przyjmując takie rozwiązanie rząd zakładał, że przez 180 dni organizatorzy turystyki znajdą pieniądze na wypłaty podróżnym, a z drugiej strony – zdołają potwierdzić, zwrot wydatków następuje, ponieważ wyjazd nie odbył z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

„Kilkumiesięczny zastój na rynku usług turystycznych nie dał niestety organizatorom turystyki, możliwości wygenerowania odpowiednich środków, na pokrycie wpłat z tytułu odwołanych imprez. Z tego powodu podjęto prace nad stworzeniem rozwiązania, które zapewni podróżnym należne im zwroty – napisał Rafał Szlachta z Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju.

 

Po wejściu w życie nowych przepisów (ustawa trafiła teraz do Senatu) będzie nowy mechanizm wypłaty podróżnym środków z tytułu imprez, które się nie odbyły z powodu wybuchu epidemii. Ma on wesprzeć organizatorów turystyki w regulowaniu powyższych należności.

 

Jeśli podróżny nie zgodzi się na voucher, organizator turystyki będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Podobny wniosek złoży podróżny.Środki na wypłaty pochodziłyby z Turystycznego Funduszu Zwrotów, który miałby stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.

To ten Fundusz miałby obsługiwać wypłaty na rzecz podróżnych, jeśli podróżny dostanie vouchera albo się nań nie zgodzi. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, ze środków zgormadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione byłyby wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, „których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystyczne stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu epidemii, zakazu w ruchu lotniczym oraz innych nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności potwierdzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki”.

 

14 sierpnia Sejm przyjął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, konsultowany z Ministerstwem Rozwoju. Ustawa zawiera m.in. nowe instrumenty finansowe dla turystyki, dodatkowe świadczenia postojowe lub zwolnienia ze składek ZUS.

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY