MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 11 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

game hell 439523 960 720Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie procederu polegającego na nielegalnym urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Na polecenie prokuratora, 13 listopada 2019 roku funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze

 

 

Od ponad dwóch lat zorganizowana grupa przestępcza urządzała nielegalne gry na automatach w lokalach wynajmowanych na podstawione osoby. Wśród zatrzymanych są osoby, które pełniły rolę kierowniczą w ramach tej grupy przestępczej lub zajmowały się ustalonymi, przydzielonymi im zadaniami.

Sprawcy osiągnęli korzyść majątkową w kwocie co najmniej 10 milionów złotych.

 

Zarzuty

Trzem osobom prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – czyn kwalifikowany z art. 258 par. 3 kk i zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności. Siedem osób usłyszało zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej ( art. 258 par. 1 kk – zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności.).

Ponadto osobom tym prokurator zarzucił popełnienie przestępstw polegających na nielegalnym urządzaniu gier na automatach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Są to czyny kwalifikowane z art. 107 par. 1 i 3 kks w związku z art. 37 par. 1 pkt 2 i 5 kks zagrożone karą do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednej osobie zarzucono pomocnictwo do przestępstwa z art. 107 § 1 i 3 kks.

 

Zabezpieczono mienie

W toku realizacji czynności śledczych przeprowadzono przeszukania w 20 miejscach, będących zarówno lokalami, w których urządzano nielegalne gry na automatach, jak i miejscami zamieszkania podejrzanych, w celu zabezpieczenia automatów do gier, dokumentacji, nośników elektronicznych oraz środków finansowych pochodzących z przestępstwa.

Czynności te realizowane były w Gdańsku oraz innych miejscowościach na terenie województwa pomorskiego.
W rezultacie tych działań zabezpieczono na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze majątkowym mienie ruchome, w tym ponad 300 tysięcy złotych, trzy samochody, laptopy, komputery, telefony, itp. Zabezpieczono również 53 automaty do gier o łącznej wartości 636 tysięcy złotych oraz gotówkę wyjętą z automatów w kwocie ponad 63 tysiące złotych.

 

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego, prokurator skierował do sądu wobec trzech podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec siedmiu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Pięciu z tych siedmiu podejrzanych zostało zobowiązanych do złożenia poręczeń majątkowych w kwotach od 5 do 50 tysięcy złotych.

Śledztwo na charakter rozwojowy, prokurator nie wyklucza postawienia zarzutów także innym osobom biorącym udział w nielegalnym urządzaniu gier na automatach.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY