MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Łódź cbśFunkcjonariusze CBŚP oraz BSW Policji zatrzymali 12 osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych. Zatrzymani to osoby prowadzące podmioty uczestniczące w przestępczym procederze, pracownicy tych podmiotów odpowiedzialni za wystawianie faktur VAT, a także brygadziści i inne osoby, którym zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentacji związanej ze szkoleniami z zakresu bhp

 

Jednym z zatrzymanych jest funkcjonariusz Policji, któremu przedstawiono zarzuty, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, ujawnienia informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją oraz udzielenia pomocy do popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, jak również utrudniania postępowania.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego z podejrzanych, któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju, oddaniu pod dozór Policji, a wobec funkcjonariusza Policji także zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych.

 

Ostatnie zatrzymania to kolejny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością szeregu podmiotów powiązanych z jedną z firm branży mięsnej. Jak ustalono przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, dotyczącymi rzekomego świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w rekrutacji i podwykonawstwa w zakresie uboju, rozbioru i pakowania mięsa.

 

W ten sposób zaniżono zobowiązania podatkowe, w tym podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych, na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Ponadto uzyskano nienależnych zwrot podatku VAT, w łącznej kwocie ponad 64 mln zł, przekazany na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego, na terenie którego opisana powyżej zorganizowana grupa przestępcza działała.

 

Wyprowadzono ze spółki ponad 233 miliony złotych

Następnie, uzyskane w wyniku popełnianych przestępstw środki finansowe były wyprowadzane z majątku tej spółki w łańcuchu powiązanych ze sobą firm, poprzez przekazywanie, przyjmowanie i pomocnictwo w przenoszeniu ich posiadania i własności. Łącznie ze spółki wyprowadzono ponad 233 mln zł. W ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową.

 

Do chwili obecnej, zarzuty w tej sprawie przedstawiono 88 osobom. W toku postępowania dokonano także zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych na poczet grożących im kar i środków, w tym między innymi obowiązku naprawienia szkody oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, na łączną kwotę ponad 218 mln zł.

 

W związku z przedstawieniem części z podejrzanych zarzutów pomocnictwa do popełnienia tak zwanych „zbrodni fakturowych”, maksymalny wymiar kary im grożącej to 25 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

zdjęcie: PK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY