MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

uprp patent online fotoW ubiegłym roku do Urzędu Patentowego wpłynęło 3678 zgłoszeń wynalazków do ochrony w trybie krajowym. Na popularności zyskuje nowa droga zgłaszania wniosków o udzielenie ochrony patentowej. Chodzi o formę elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej urzędu

 

Społeczna świadomość znaczenia wartości niematerialnych rośnie. Świadczą o tym dane dotyczące m.in. coraz większej liczby zgłoszeń patentowych na przestrzeni ostatnich lat. Pozytywną zmianą jest także wzrost zainteresowania przedsiębiorców ochroną własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP umożliwia zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej w sposób całkowicie elektroniczny. Na stronie internetowej są dostępne specjalne formularze oraz informacje dotyczące całej procedury.

 

– Jest to przede wszystkim ułatwienie dla zgłaszającego, bo nie musi się fatygować bezpośrednio do urzędu, może to załatwić przy swoim komputerze. Jest to procedura możliwa do wykonania całkowicie w sposób elektroniczny – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Adam Taukert, rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP.

 

Opatentowaniu mogą podlegać nowe rozwiązania o charakterze technicznym, które mają poziom wynalazczy, czyli nie wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki i nadają się do przemysłowego zastosowania. Taki wynalazek może być chroniony patentem udzielanym przez właściwy organ. W Polsce jest to wspomniany Urząd Patentowy RP.

 

Patent zapewnia prawo wyłącznego korzystania z wynalazku na określonym terytorium w sposób zarobkowy lub zawodowy. Ochrona patentowa udzielana jest przez Urząd Patentowy na maksymalny okres do 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku.

 

Jak wynika z raportu rocznego Urzędu Patentowego RP, ogólna liczba zgłoszonych w 2016 roku w trybie krajowym wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych wyniosła 21 375. Wniosków o udzielenie ochrony patentowej było 4261, z czego 1365 złożono za pośrednictwem internetu.

 

– Wnioski składane zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie elektronicznej, są rozpatrywane według tych samych zasad. Zgłoszenie elektroniczne nie wpływa na przyspieszenie udzielenia patentu, natomiast jest dużo bardziej wygodne dla zgłaszającego – twierdzi rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP.

 

O prawo wyłączne do wynalazku można się starać także na poziomie wspólnotowym w Europejskim Urzędzie Patentowym. 2016 rok był rekordowy pod względem liczby patentów przyznanych polskim firmom i instytutom przez ten urząd. Liczba ta wyniosła 180, co oznacza wzrost o ponad 19 proc. w porównaniu do 2015 roku. Amerykanie takich wniosków w 2016 r. złożyli ponad 40 tys., Niemcy – 25 tys., a Japończycy – 21 tys.

 

 

 

Źródło: Newseria

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY